Edukacja

Edukacja – 5 208 mln zł

Warszawska oświata to 352 779 uczniów oraz 1 818 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

 • 896 przedszkoli
 • 342 szkoły podstawowe
 • 207 liceów ogólnokształcących
 • 164 szkoły zawodowe
 • 98 szkół i przedszkoli specjalnych
 • 111 pozostałych placówek oświatowych

Na pomoc materialną dla uczniów, studentów i doktorantów, w tym stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II oraz stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy, przeznaczymy 23 mln zł. Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym organizację Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” planujemy przeznaczyć 17 mln zł. Realizujemy programy edukacyjno-oświatowe, w tym projekty w ramach programów Unii Europejskiej, których celem jest edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowaliśmy prawie 38 mln zł.

Przy naliczeniu środków dla dzielnic na edukację stosuje się algorytm stanowiący iloczyn kwoty przypadającej na rok szkolny 2020/2021 w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy na jednego ucznia przeliczeniowego i planowanej liczby uczniów.

Stawki na 1 ucznia przeliczeniowego w 2021 roku:

 • w szkołach podstawowych – 7 965 zł
 • w oddziałach przedszkolnych  7 761 zł
 • w przedszkolach i punktach przedszkolnych – 7 901 zł
 • w przedszkolach specjalnych – 9 554 zł
 • w liceach ogólnokształcących – 8 328 zł
 • w szkołach zawodowych – 8 328 zł
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – 243 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa planowana jest na poziomie 2 405 mln zł, co pozwoli na pokrycie 48,7% planowanych wydatków bieżących na edukację.

Akcja „Lato w Mieście”

 • liczba uczniów – 28 065
 • średnia kwota na uczestnika – 446 zł

Akcja „Zimaw Mieście”

 • liczba uczniów – 16 001
 • średnia kwota na uczestnika – 290 zł