Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski – 83 mln zł

W ramach budżetu obywatelskiego realizujemy projekty zgłoszone i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców. W obecnej edycji budżetu będziemy realizować 359 projektów.

Największe projekty finansowane z wydatków bieżących:

  • Asfaltowe drogi dla rowerów – 4,8 mln zł
  • 2220 drzew dla Warszawy – 3,3 mln zł
  • 666 ławek dla Warszawy – 2,0 mln zł

Największe projekty finansowane z wydatków majątkowych:

  • Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów – 4,4 mln zł
  • Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe – 2,3 mln zł
  • Toalety automatyczne w warszawskich parkach – 1,2 mln zł


Koszt najtańszego projektu Ratujmy wiewiórki to 1 600 zł.