Wydatki m.st. Warszawy

Kolejny raz najwięcej środków budżetowych przeznaczyliśmy na edukację. Największe wydatki inwestycyjne ponieśliśmy w sferze – transport i komunikacja. Dzielnice m.st. Warszawy największe wydatki poniosły na prowadzenie szkół, przedszkoli i inne zadania z zakresu oświaty oraz wypłatę świadczeń, zasiłków i pomoc w naturze. Największą pozycję w wydatkach dzielnic stanowiły świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) – 2013 mln zł.

 

 • Edukacja – 5,2 mld zł
 • Transport i komunikacja – 4,4 mld zł
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,7 mld zł
 • Oczyszczanie i ochrona środowiska – 1,8 mld zł
 • Utrzymanie nieruchomości komunalnych – 1,2 mld zł
 • Obsługa mieszkańców – 1,3 mld zł
 • „Janosik” (wpłata miasta do budżetu państwa na rzecz innych regionów Polski) – 1,2 mld zł
 • Kultura – 0,6 mld zł
 • Bezpieczeństwo – 0,3 mld zł
 • Sport – 0,2 mld zł
 • Obsługa długu – 0,1 mld zł