Sport

Sport – 248 mln zł

W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach – jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w następujących zajęciach sportowo-rekreacyjnych: gimnastyka, pilates, zumba, joga, tai chi, treningi biegowe, tenis stołowy, nordic walking, zdrowy kręgosłup, badminton, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, samoobrona dla kobiet oraz zajęcia dla seniorów („Senior starszy, sprawniejszy”). Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej, sport akademicki oraz Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej.

Programy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców:

  • „Aktywny Warszawiak"
  • „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe"
  • „Aktywnie nad Wisłą"
  • „Od zabawy do sportu"
  • „Rusz się Warszawo po świętach"

Wydatki na sport i rekreację osób niepełnosprawnych wyniosły prawie 1 mln zł.

Finansowaliśmy program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów. Na ten cel przeznaczyliśmy 5,2 mln zł. Stypendium sportowe otrzymały 424 osoby, a nagrodę za osiągnięcia sportowe – 46 osób. Średnia wysokość nagrody to 7 128 zł; średnia wysokość stypendium – 961 zł/m-c.