Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia – 302 mln zł

Na miejskie programy zdrowotne przeznaczyliśmy prawie 130 mln zł. Rokrocznie finansujemy z budżetu miejskiego realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki, programów zapobiegania i zwalczania AIDS, programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, programu opieki paliatywnej oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prawie 197 tys. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym skorzystało z programów zdrowotnych (profilaktyki i promocji zdrowia). Programem szczepień ochronnych przeciwko grypie objęto 36 521 osób. Sfinansowaliśmy 6 073 bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV. Miejski program opieki paliatywnej był prowadzony w 10 ośrodkach. Najwięcej środków – ponad 53 mln zł – przeznaczyliśmy na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejskie programy promocji zdrowia i profilaktyki

 • program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
 • program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia"
 • program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65 +"
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12"
 • program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkól podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6. do 60. miesiąca życia
 • program z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży
 • program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • program promocji zdrowia „Aktywny Senior"
 • program promocji zdrowia „Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"