Kultura

Kultura – 619 mln zł

Z budżetu Warszawy finansujemy działalność 17 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i jednej biblioteki powiatowej, sześć miejskich muzeów oraz domów i ośrodków kultury. Ponadto finansujemy działalność Staromiejskiego Domu Kultury, Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Centrum Nauki Kopernik, Orkiestry Sinfonii Varsovii, Stołecznej Estrady, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz Biennale Warszawa.

Teatry przygotowały 38 premier oraz wystawiły 1 722 spektakle własne. Odwiedziło je 401 tys. widzów. Spektakle, wykłady oraz warsztaty teatralne były prezentowane także on-line.

Warszawskie muzea zorganizowały 1 196 wystaw i innych wydarzeń kulturalnych. Liczba zwiedzających przekroczyła 324 tys. osób. Najwięcej aktywnych użytkowników zasobów on-line posiada Muzeum Historii Żydów Polskich – 2,7 mln osób.

Na ochronę i konserwację zabytków przeznaczyliśmy prawie 12 mln zł. Wydatki na utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci wyniosły 2,2 mln zł.

Łączna pula środków na Nagrody m.st. Warszawy to 220 tys. zł. Przyznano nagrody dla 22 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy