Inwestycje

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w Warszawie przeznaczyliśmy 2 285 mln zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych przez dzielnice 711 mln zł.

Największe warszawskie inwestycje:

Transport i komunikacja 1 138 mln zł

 • Projekt i budowa II linii metra
 • Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ulic Światowida i Projektowanej – prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego

Edukacja – 437 mln zł

 • Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego

Ochrona zdrowia – 164 mln zł

 • Budowa Szpitala Południowego
 • Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga-Południe

Kultura – 131 mln zł

 • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Pomoc społeczna – 59 mln zł

 • Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja
 • Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej

Sport – 34 mln zł

 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 4 mln zł

 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy