Edukacja

Edukacja – 5 207 mln zł

Prawie 353 tys. uczniów i dzieci uczęszczało w 2020 r. do warszawskich szkół i przedszkoli.

Na warszawską oświatę składa się 1 818 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych:

 • 896 przedszkoli i punktów przedszkolnych
 • 342 szkoły podstawowe
 • 207 liceów ogólnokształcących
 • 164 szkoły zawodowe
 • 98 szkół i przedszkoli specjalnych
 • 111 pozostałych placówek oświatowych

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów, studentów i doktorantów – 18,3 mln zł, w tym m.in.:

 • stypendia socjalne – 6,3 mln zł
 • stypendia za wyniki w nauce – 4,8 mln zł
 • stypendia Jana Pawła II – 1,2 mln zł
 • stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy – 0,4 mln zł
 • dożywianie uczniów – 4,7 mln zł

Podsumowanie akcji „Lato/Zima w mieście” (wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej):

 • Akcja „Lato w mieście” – 13 399 uczniów, średni wydatek na ucznia – 590 zł
 • Akcja „Zima w mieście” – 17 714 uczniów, średni wydatek na ucznia – 218 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa w wysokości 2 281 mln zł pozwoliła na sfinansowanie 47,8% wydatków bieżących na warszawską oświatę.