Budżet obywatelski

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy projekty, zgłoszone i wybrane przez mieszkańców, na łączną kwotę 52,2 mln zł.

Największe projekty finansowane z wydatków bieżących:

  • 2020 drzew dla Warszawy 2 763 147 zł
  • Nowe drogi rowerowe chcemy spójnej sieci  2 001 740 zł
  • 600 ławek dla Warszawy 1 984 727 zł

Największe projekty finansowane z wydatków majątkowych:

  • Wiaty rowerowe przy szkołach 2 688 534 zł
  • Rewitalizacja terenu zielonego wokół OSiR – Mokotów 1 300 315 zł
  • Nowy plac zabaw na ul. E. Gibalskiego 926 766 zł