Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo 333 mln zł

Finansowaliśmy pracę 1 339 strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika to 1 337 osób.

W 2020 r. obsługiwaliśmy 448 kamer w systemie monitoringu miejskiego. Średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery wyniósł 163 zł.

Z budżetu miejskiego dofinansowujemy działania realizowane przez Policję. W 2020 r. opłaciliśmy 10 100 ponadnormatywnych 2-osobowych patroli policyjnych. Jeden patrol kosztował średnio 460 zł. Sfinansowaliśmy wydatki na zakup i utrzymanie sześciu psów służbowych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla psów, koni i jeźdźców. Sfinansowaliśmy koszty utrzymania 13 koni policyjnych. Koszt utrzymania jednego konia to 26 tys. zł. W uznaniu za osiągniecia zawodowe sfinansowaliśmy nagrody dla 89 policjantów. Średnia wartość nagrody wyniosła 2 534 zł.

Utrzymujemy i zapewniamy gotowość bojową trzech ochotniczych straży pożarnych Ursus, Wesoła, Wesoła Stara Miłosna.