Wykonanie budżetu

Z budżetu finansowaliśmy realizację blisko 340 zadań bieżących oraz blisko 900 zadań inwestycyjnych. Wykonywało je 150 dysponentów budżetowych. Plan dochodów został wykonany w 99,7%, natomiast plan wydatków – w 93,4%

Dochody Warszawy wyniosły w 2020 roku 18 557 696 158 zł, w tym dochody majątkowe – 801 891 707 zł, a dochody bieżące – 17 755 804 451 zł.

Wydatki miasta to 20 226 162 998 zł, w tym wydatki majątkowe – 2 285 152 928 zł, wydatki bieżące – 17 941 010 070 zł, a deficyt budżetowy – 1 668 466 840 zł.