null

Zwiększenie dofinansowania m.st. Warszawy programu in vitro

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jestem z Ciebie dumna
Jestem z Ciebie dumna

Zgodnie z obietnicą Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, dofinansowanie programu zapłodnienia pozaustrojowego tzw. in vitro, zostanie zwiększone. Prezydent podpisał projekt uchwały, którą skierował do Rady Miasta.

- Program in vitro jest dla wielu par jedyną szansą na własne dziecko. Chcę, by Warszawa nadal wspierała osoby zmagające się z problemem niepłodności. Nie tylko kontynuujemy program w kolejnych 3 latach, ale także zwiększyliśmy wkład finansowy miasta – mówi prezydent Trzaskowski.

Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na program ma na celu podniesienie poziomu dofinansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz kriokonserwacji komórek jajowych. Zwiększy się też dostępność do programu, przede wszystkim dla osób, dla których dotychczasowy koszt udziału był zbyt wysoki.

Środki finansowe przeznaczone na program w latach 2019-22 to 33 320 510 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego to 6 000 zł (dotychczas było to ok. 5 550 zł). Jednej parze przysługiwać będą trzy próby.

Program polityki zdrowotnej

Program „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego” realizowany jest w stolicy od 2017 r. za sumę 22 mln zł. Spełniające warunki pary małżeńskie i partnerskie, mogły poddać się procedurze w sześciu, wyłonionych w konkursie placówkach.

W okresie od listopada 2017 r. do końca października 2019 r. z programu skorzystało 2718 par. Potwierdzono 1537 ciąży klinicznych. Dotychczas urodziło się 496 dzieci.

Z programu mogą skorzystać pary zamieszkałe w Warszawie przynajmniej od 2 lat oraz kobiety zamieszkałe w stolicy przynajmniej od 2 lat w przypadku terapii gonadotoksycznej.

Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, będąc prawdopodobnie naturalną konsekwencją zmian współczesnego świata i stanowi ważny wieloaspektowy problem wymagający pomocy medycznej. Niepłodność jest szczególną chorobą, ponieważ dotyka dwoje ludzi w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary, jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Według różnych źródeł problem niepłodności dotyczy 10-12% populacji.