null

Zrównoważona mobilność w metropolii warszawskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna - jak poruszamy się po metropolii

Zaczynają się prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. SUMP – sustainable urban mobility plan), który obejmie cały Obszar Metropolitalny Warszawy. Zostaną zorganizowane trzy etapy konsultacji społecznych. Pierwsze spotkanie już 12 maja (czwartek). Prace nad SUMP potrwają do połowy 2023 roku.

Przemieszczanie się samochodami generuje 1⁄4 emisji gazów cieplarnianych w UE. Liczba ta ciągle rośnie, a miasta codziennie stoją w korkach.

Chcemy odkorkować Warszawę, zmniejszyć zanieczyszczenie spalinami, poprawić jakość i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych dla wszystkich osób. Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz środków komunikacji zbiorowej i rowerów. Dlatego konsekwentnie realizujemy program Nowego Centrum Warszawy i budujemy most pieszo-rowerowy przez Wisłę – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Mniej aut to mniej spalin i zdrowsze powietrze. Przebudowa ulic, nowe przejścia naziemne poprawiają bezpieczeństwo i umożliwiają mobilność wszystkim użytkownikom dróg, m.in. pieszym lub osobom z niepełnosprawnościami.

SUMP to dokument strategiczny. Ma pomóc w planowaniu transportu i mobilności. Prace nad nim poprzedzono badaniem zwyczajów i potrzeb komunikacyjnych. Ich wyniki stanowią podstawę do przygotowania dokumentu. Niezwykle istotna w tworzeniu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły wiedzą czego potrzeba, by przemieszczanie się po Obszarze Metropolitalnym Warszawy było łatwiejsze. Dlatego m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje rozpoczynają się 12 maja (czwartek) spotkaniem online, otwartym dla każdego. Organizatorzy opowiedzą, jak wygląda proces tworzenia planu zrównoważonej mobilności krok po kroku. Początek o godz. 17.30. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronach: konsultacje.um.warszawa.pl i omw.um.warszawa.pl

Za przygotowanie tego strategicznego dokumentu odpowiada Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.