null

Zmiany w rejestracji pojazdów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
osoby trzymające w ręku tablice rejestracyjne i udające się do okienka w celu rejestracji pojazdu
Rejestracja pojazdów | Autor: um.warszawa

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe zasady rejestracji pojazdów. Nie trzeba zawiadamiać o nabyciu pojazdu, natomiast należy go przerejestrować w ciągu 30 dni, za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary pieniężne. W Warszawie właściciele pojazdów powinni kierować się do Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdujących się w poszczególnych dzielnicach, zgodnie z miejscem zamieszkania, natomiast cudzoziemcy do BAiSO przy ul. L. Kruczkowskiego 2.

Termin 30 dniowy naliczany jest od dnia, w którym:

  • pojazd został nabyty,
  • Krajowa Administracja Skarbowa dopuściła do obrotu pojazd, który został sprowadzony z państwa spoza Unii Europejskiej (UE),
  • pojazd został sprowadzony z terytorium UE ,
  • orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku stało się ostateczne,
  • został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.

Wysokości kar są następujące:

  • po przekroczeniu terminu 30 dni -  500 zł,
  • po przekroczeniu 180 dni -  1000 zł.

Dla przedsiębiorców

Osoby, które zajmują się obrotem pojazdami mają obowiązek przerejestrować pojazd w dłuższym terminie - 90 dni od dnia nabycia pojazdu. Natomiast kary są wyższe i wynoszą: 

  • po przekroczeniu terminu 90 dni – 1000 zł,
  • po przekroczeniu 180 dni - 2000 zł.

Zgłoszenie zbycia pojazdu

W przypadku nabycia pojazdu po 1 stycznia 2024 r. i zbycia go w terminie odpowiednio 30 lub 90 dni nie ma obowiązku rejestracji. Należy natomiast złożyć zawiadomienie o zbyciu w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości 250 zł.

Cudzoziemcy zawiadomienie o zbyciu pojazdu składają w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. L. Kruczkowskiego 2.