null

Złóż wniosek o dotację dla ekoinwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z drona na zieloną Warszawę. Widać Stadion Narodowy w otoczeniu mnóstwa zieleni. W tle na horyzoncie wysokie budynki miasta. Na niebieskim niebie widać kilka chmur.
Zielona Warszawa

We wrześniu ruszył nabór wniosków o dotacje dla wybranych inwestycji ekologicznych w 2023 r. Warszawiacy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na usuwanie azbestu, likwidację zbiorników bezodpływowych i tzw. małą retencję.

Nabór wniosków dla tych inwestycji ruszył 1 września 2022 r. i potrwa do 31 marca 2023 r. O dotacje mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Ważne jednak, aby podmiot składający wniosek posiadał udokumentowane prawo do dysponowanie nieruchomością. Trzeba również pamiętać, że rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowanie może wynieść nawet do 100 proc. Z kolei dla przedsięwzięć związanych z tzw. małą retencją, czyli montażem urządzeń retencyjno-rozsączających i zbiorników retencyjnych, dotacje wynoszą do 80 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji – z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota, w zależności od konkretnego wnioskodawcy, nie może przekroczyć 4 lub 10 tys. zł.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć na stronie um.warszawa.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć osobiście:

  • w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy
  • w kancelarii ogólnej Urzędu przy Al. Jerozolimskich 44
  • w Biurze Ochrony Środowiska przy pl. Bankowym 2

Wniosek można również przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Pozostałe dotacje

Usuwanie azbestu, likwidacja zbiorników bezodpływowych i mała retencja to tylko część inwestycji, na które warszawiacy mogą uzyskać wsparcie Urzędu m.st. Warszawy. Mieszkańcy mogą wnioskować również o dotacje na likwidację kopciucha czy montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dotacje na realizację ekologicznych inwestycji przyznawane są na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy z 2019 r.