null

Zielona Wizja Warszawy – czas na konsultacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z drona na otoczony zielenią Pawilon Edukacyjny Kamień. Na drugim planie Wisła i most kolejowy oraz panorama Warszawy za rzeką.
Zielona Wizja Warszawy

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Wizji Warszawy, która ma przybliżyć stolicę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do końca października.

Zielona Wizja Warszawy to dokument, który ma pomóc stolicy w osiągnięciu zakładanych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej. Zaproponowane w nim działania i kierunki rozwoju mają stanowić dla miasta mapę drogową na najbliższe lata.

Prace nad Zieloną Wizją Warszawy rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. We współpracy z miejskimi jednostkami, środowiskiem naukowym i mieszkańcami przeanalizowano różne obszary funkcjonowania miasta, co pozwoliło wypracować zestaw szytych na miarę działań dla stolicy: krótko-, średnio- i długoterminowych. W sumie zaproponowano 27 inicjatyw w 5 sektorach, obejmujących:

  • infrastrukturę energetyczną,
  • budynki,
  • planowanie przestrzenne i błękitno-zieloną infrastrukturę,
  • transport,
  • odpady komunalne.

Wyodrębniono także międzysektorową grupę działań proponowanych do realizacji w perspektywie krótkoterminowej.

Jak wyrazić swoją opinię?

Mieszkańcy mają czas do 31 października, aby przekazać ewentualne uwagi do projektu Zielonej Wizji Warszawy. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • online, za pośrednictwem wirtualnej platformy;
  • na papierowym formularzu dostępnym w budynku Widok Towers przy Al. Jerozolimskich 44 (poziom -1);
  • podczas spotkania 17 października (poniedziałek) o godz. 17:30 w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (Wybrzeże Puckie 1).

Więcej informacji o konsultacjach dotyczących Zielonej Wizji Warszawy można znaleźć na stronie Urzędu m.st. Warszawy.