null

Zgłoś projekt i zdobądź stypendium artystyczne!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nabór na miejskie stypendia artystyczne rozpocznie się 1 sierpnia 2022.
Nabór na miejskie stypendia artystyczne rozpocznie się 1 sierpnia 2022

Debiutanci i osoby z twórczym dorobkiem mogą starać się o stypendium artystyczne m. st. Warszawy na 2023 rok. Nabór rozpocznie się w 1 sierpnia i potrwa do 15 września, a do podziału są prawie dwa miliony złotych.

 

Warszawa docenia ciekawe pomysły i kreatywne podejście do sztuki. Jak co roku na miejskie stypendium artystyczne mogą liczyć najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy oraz twórczynie. Od 2009 roku dofinansowanie miasta na realizację różnorodnych projektów otrzymało 488 osób, a łączna kwota przyznanych stypendiów przekroczyła 14 milionów złotych. Wysokość wsparcia to około 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Zachęcam do składania wniosków!
– powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Twórczynie i twórcy, którym marzy się zdobycie stypendium artystycznego m.st. Warszawy, mogą zgłaszać swoje projekty w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, upowszechnianie kultury.

Nabór wniosków na rok 2023 rozpocznie się 1 sierpnia, a zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Tam także znajdują się najważniejsze informacje dotyczące naboru.

Warto starać się o stypendium

Osoby, które już zrealizowały lub są w trakcje realizacji projektów stypendialnych, zgodnie przyznają, że ta forma wsparcia daje swobodę, pobudza kreatywność, mobilizuje do działania i daje możliwość skupienia się na pracy twórczej. 

Dzięki stypendium artystycznemu zyskałam stabilne warunki pracy niezbędne do realizacji długoterminowego projektu artystycznego. Wsparcie Warszawy umożliwiło mi opracowanie koncepcji wystawy i katalogu na własnych zasadach. Docenienie mojego wniosku dodało mi wiary w sens tego przedsięwzięcia, co w efekcie ułatwiło mi podjęcie rozmów o współpracy z kolejnym ważnym partnerem, Muzeum Warszaw
– powiedziała Antonina Gugała, kuratorka wystawy „Celina Osiecka. Usługi fotograficzne”.

Stypendium m.st. Warszawy nadało nowy wymiar dotychczasowym działaniom: to, co wcześniej było przede wszystkim pasją, zyskało ramy całościowego projektu, który ukazał całe spektrum zupełnie nieoczekiwanych zagadnień, związanych z tematem posadzek zachowanych w kamienicach Śródmieścia. Dzięki stypendium artystycznemu mogłam dotrzeć do obiektów, do których wejście w celu rozpoznania zachowanych posadzek pozostawało przez lata w sferze marzeń, a teraz stało się realne i zaowocowało nowymi odkryciami
– dodaje Katarzyna Komar-Michalczyk, badaczka warszawskich zabytkowych posadzek.

O stypendiach przyznawanych przez m.st. Warszawę można czytać na www.um.warszawa.pl/stypendia