null

Zgłoś, czym ogrzewasz i pomóż w walce ze smogiem!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z jasnym tłem. W dolnym prawym rogu fragment czerwonego koła, na którym przedstawiony jest rysunek - sylwetka kobiety siedzącej nad kaloryferem z laptopem na kolanie. Z górnej części grafiki czerwony napis; "Zgłoś, czym ogrzewasz". Na dole grafiki mniejszy, czarny napis: zone.gunb.gov.pl

Zbliża się ostateczny termin składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele oraz zarządcy budynków lub lokali w Warszawie mają ustawowy obowiązek zgłosić swoje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Termin mija 30 czerwca br. Nowo instalowane źródła ogrzewania muszą zostać zgłoszone do bazy w ciągu 14 dni od ich uruchomienia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolskie narzędzie, pomocne w lokalizowaniu oraz wymianie przestarzałych pieców i kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Dlaczego tak ważne jest złożenie deklaracji w CEEB?

Zgodnie z rankingiem gmin udostępnionym przez GUNB Warszawa jest liderem wśród gmin powyżej 50 tys. punktów adresowych, dla których zostały złożone deklaracje CEEB. Jednak liczba tych deklaracji wciąż jest zbyt niska. Na mapie stolicy mamy ponad 128 tysięcy punktów adresowych, a deklaracje do bazy CEEB zostały złożone jedynie dla 22% z nich. 78% pozostaje niezgłoszonych. Im szybciej właściciele i zarządcy nieruchomości zgłoszą stosowane w swoich budynkach i lokalach źródła ciepła, tym szybciej i efektywniej można będzie wdrożyć konkretne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza w stolicy. Należy również pamiętać, że niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Dlaczego warto niezwłocznie złożyć deklarację w CEEB?

Wraz z początkiem roku w całej Polsce uruchomiony został dodatek osłonowy - rządowe świadczenie, którego celem jest pomoc mieszkańcom w pokryciu kosztów związanych z rosnącymi cenami energii. Osoby, które przed wystosowaniem wniosku o pomoc finansową, złożą deklarację w CEEB, mogą liczyć na wyższy dodatek. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków o dodatek osłonowy można uzyskać na stronie gov.pl/web/klimat.

W jaki sposób złożyć deklarację w CEEB?

Deklarację można złożyć bez wychodzenia z domu i stania w kolejce. Wystarczy wejść na stronę gunb.gov.pl i poświęcić kilka minut na wypełnienie odpowiedniego formularza. Do zarejestrowania zgłoszenia wystarczy profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Osoby, które nie mogą złożyć deklaracji elektronicznie, mogą udać się do Urzędu Dzielnicy.

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane tj.: imię i nazwisko (albo nazwa), adres e-mail oraz numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju używanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GUNB. Ewentualne pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GUNB na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl.