null

Zdobądź stypendium artystyczne – ostatnie dni naboru

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Debiutanci i osoby z twórczym dorobkiem mogą starać się o stypendium artystyczne m. st. Warszawy na 2023 rok. Nabór potrwa już tylko do 15 września, a do podziału są prawie dwa miliony złotych.

Warszawa docenia ciekawe pomysły i kreatywne podejście do sztuki. Jak co roku na miejskie stypendium artystyczne mogą liczyć najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy oraz twórczynie. Od 2009 roku dofinansowanie miasta na realizację różnorodnych projektów otrzymało 488 osób, a łączna kwota przyznanych stypendiów przekroczyła 14 milionów złotych. Wysokość wsparcia to około 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Zachęcam do składania wniosków! – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Twórczynie i twórcy, którym marzy się zdobycie stypendium artystycznego m.st. Warszawy, mogą zgłaszać swoje projekty w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, upowszechnianie kultury.

Nabór wniosków na rok 2023 potrwa do 15 września. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Tam także znajdują się najważniejsze informacje dotyczące naboru.

Warto starać się o stypendium

Osoby, które już zrealizowały lub są w trakcje realizacji projektów stypendialnych, zgodnie przyznają, że ta forma wsparcia daje swobodę, pobudza kreatywność, mobilizuje do działania i daje możliwość skupienia się na pracy twórczej. 

Dzięki stypendium artystycznemu zyskałam stabilne warunki pracy niezbędne do realizacji długoterminowego projektu artystycznego. Wsparcie Warszawy umożliwiło mi opracowanie koncepcji wystawy i katalogu na własnych zasadach. Docenienie mojego wniosku dodało mi wiary w sens tego przedsięwzięcia, co w efekcie ułatwiło mi podjęcie rozmów o współpracy z kolejnym ważnym partnerem, Muzeum Warszawy – mówi Antonina Gugała, kuratorka wystawy „Celina Osiecka. Usługi fotograficzne”.

Stypendium m.st. Warszawy nadało nowy wymiar dotychczasowym działaniom: to, co wcześniej było przede wszystkim pasją, zyskało ramy całościowego projektu, który ukazał całe spektrum zupełnie nieoczekiwanych zagadnień, związanych z tematem posadzek zachowanych w kamienicach Śródmieścia. Dzięki stypendium artystycznemu mogłam dotrzeć do obiektów, do których wejście w celu rozpoznania zachowanych posadzek pozostawało przez lata w sferze marzeń, a teraz stało się realne i zaowocowało nowymi odkryciami – dodaje Katarzyna Komar-Michalczyk, badaczka warszawskich zabytkowych posadzek.

O stypendiach przyznawanych przez m.st. Warszawę można czytać na www.um.warszawa.pl/stypendia.