null

Zbliżają się wybory do Europarlamentu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Trzech aktorów na szczudłach i z flagami Unii Europejskiej na Krakowskim Przedmieściu_dookoła ludzie
Autor: Radek Zawadzki | Stołeczna Estrada

Do czwartku, 6 czerwca 2024 r., można podjąć decyzję, gdzie oddać głos na kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tego dnia urzędnicy wydają zaświadczenia o prawie do głosowania. Można także zmienić miejsce głosowania oraz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przy pomocy usług dostępnych elektronicznie.

Po raz piąty w Polsce w niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybranych zostanie 53 posłów na pięcioletnią kadencję. Głosowanie odbędzie się w kraju i za granicą. W kolejnych dniach warto sprawdzić swoje dane i wszystkie możliwości wzięcia udziału w głosowaniu.

Jak sprawdzić dane i złożyć wniosek?

Do poniedziałku warszawscy urzędnicy wydali już ponad 6 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania. Liczba takich dokumentów w skali kraju to dotychczas ponad 50 tys. – udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to ok. 12 proc.

Aby złożyć wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos, jest nieaktualny, można złożyć np. wniosek o zmianę miejsca głosowania na zgodny z aktualnym adresem zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy, w której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie.

Szczegóły dostępne na stronie Warszawa19115.

Głosowanie z zaświadczeniem

Jeżeli wyborca nie jest pewien, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów – należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie tego dokumentu będzie można  oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Ważne, aby dobrze zabezpieczyć ten dokument. Zaświadczenie wydawane jest tylko raz i jego utrata będzie oznaczała brak możliwości oddania głosu. 

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenie wydają konsulowie.

Termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania mija 6 czerwca br.

Upłynął już natomiast (27 maja) termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. W Warszawie taki sposób oddania głosu wybrało 396 osób.

Niezbędnik wyborcy

Na stronie www.warszawa19115.pl, zamieszczone są zagadnienia dotyczące wyborów. Znajdują się tam szczegółowe informacje o każdej kategorii sprawy, dotyczące m.in. wymaganych dokumentów, opłat, terminów złożenia i odpowiedzi, jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz co należy zrobić – krok po kroku – by skutecznie załatwić sprawę.

Urząd m.st. Warszawy obsługuje klientów w sprawach wyborów w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich we wszystkich dzielnicach, w godzinach otwarcia, tj. poniedziałek w godz. 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00.