null

Zajezdnia "Annopol" – jest decyzja środowiskowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zajezdnia tramwajowa
Zajezdnia tramwajowa "Annopol"- wizualizacja

Tramwaje Warszawskie otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zajezdni tramwajowej „Annopol”. Na Białołęce powstaną nowe budynki zajezdni, układ torowy oraz sieć trakcyjna. Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec 2020 roku.

Zajezdnia tramwajowa „Annopol”, będzie pierwszą zajezdnią tramwajową zbudowaną w Warszawie od 1963 r., kiedy to otwarto zajezdnię „Żoliborz”.

Zajezdnia o powierzchni ok. 11,76 ha obsłuży 150 wieloczłonowych tramwajów i będzie miejscem napraw oraz postoju tramwajów w czasie, kiedy nie są one wykorzystywane do przewozu pasażerów.

Zajezdnia będzie składała się z zespołu obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego i administracyjnego oraz stanowisk specjalistycznych pozwalających utrzymać tabor tramwajowy w stanie pełnej sprawności: stanowisk do pomiaru płaskich miejsc, nacisku kół, obrzeży kół i geometrii wózków, lakierni, myjni całopojazdowej oraz tokarki podtorowej.

W planowanej zajezdni „Annopol” będą wykorzystywane instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE): gazowe absorpcyjne pompy ciepła powietrze - woda, sprężarkowe pompy ciepła powiązane z instalacją pionowego magazynu ciepła i chłodu, gruntowe wymienniki ciepła do wentylacji wspomagające działanie central wentylacyjnych oraz zoptymalizowana instalacja  fotowoltaiczna. Dodatkowo przewidziano magazynowanie wody w zbiornikach i wykorzystywanie jej do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zieleni. Zastosowanie smarownic i ekranów akustycznych ograniczy uciążliwości wynikające z ruchu tramwajów.

W ramach nowej inwestycji powstanie 55 torów o łącznej długości 14,25 km oraz dodatkowy węzeł rozjazdowy, który połączy teren zajezdni z istniejącą infrastrukturą w ul. Annopol. Główny wjazd do zajezdni będzie prowadził od strony ul. Annopol, przez ul. Inowłodzką, planowana jest również budowa wjazdu na teren zajezdni od strony północno-wschodniej (połączenie z  ul. Włodkowica).

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”, dla którego 30 grudnia 2016 r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zajezdnia tramwajowa "Annopol"- wizualizacja
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Zajezdnia tramwajowa "Annopol"- wizualizacja
Zajezdnia tramwajowa "Annopol"- wizualizacja