null

Za nami pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzież w białych koszulach stoi przed tablicą z listami i sprawdza wyniki
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Komisje rekrutacyjne podały listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do miejskich liceów, techników i szkół branżowych 1. stopnia w Warszawie. Od poniedziałku 31 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Wyniki rekrutacji i wolne miejsca w Warszawie

Przypomnijmy: w tym roku Warszawa, jako jedyna w metropolii, przygotowała więcej miejsc niż łączna liczba absolwentów warszawskich klas 8 szkół publicznych i niepublicznych - dla 26 600 uczniów przygotowano dokładnie 31 143 miejsca. 

To okazało się jednak zbyt mało, ponieważ wnioski do warszawskich szkół złożyło łącznie aż 32 900 uczniów z Warszawy i metropolii. Stąd nasz apel do ościennych miast o zwiększenie liczby miejsc w podległych im placówkach – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Listy przyjętych i nie przyjętych po 1. etapie naboru

Komplet dokumentów, czyli wolę przyjęcia do warszawskich szkół, potwierdziło ponad 27 700 uczniów. 2641 uczniów nie doniosło dokumentów, z czego blisko 1600 to uczniowie spoza Warszawy i 1000 to uczniowie warszawscy.

A to oznacza, że w rekrutacji uzupełniającej jest ponad 3 tys. miejsc, z czego 1,9 tys. w liceach ogólnokształcących, blisko 1 tys. w technikach oraz ponad 500 w szkołach branżowych 1. stopnia.

Ważne terminy rekrutacji uzupełniającej:

  • od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
  • od 3 sierpnia do 4 sierpnia przeprowadzanie sprawdzianów: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
  • 7 sierpnia podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej,
  • 9 sierpnia komisje rekrutacyjne publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (listy będą wywieszone w szkołach),
  • Od 9 sierpnia do 10 sierpnia br. do godz. 15:00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W przypadku szkół kształcących w zawodach także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w określonym zawodzie,
  • 11 sierpnia szkoły wywieszą listy przyjętych i nieprzyjętych.

Ważna informacja - rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajduje się na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji.

Wykaz wolnych miejsc w szkołach znajduje się na stronie: edukacja.um.warszawa.pl.