null

Wznawiamy współpracę w ramach Partnerstwa dla Klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pisany dużymi literami zielony napis na białym tle: Partnerstwo dla klimatu

Już tej jesieni stolica wznowi współpracę w ramach platformy Partnerstwo dla Klimatu. Przedstawiciele Miasta wspólnie z ponad 50 zrzeszonymi firmami i organizacjami będą szukać rozwiązań dla najbardziej palących wyzwań Warszawy związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska. Do inicjatywy mogą dołączyć też nowe podmioty.

Celem współpracy jest prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań związanych z problematyką zmiany klimatu. Partnerami są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Platforma została założona w 2008 r. i przez te lata format współpracy ewoluował.

W „nowym otwarciu” Miasto chce skupić się na konkretnych projektach, które pozwolą ograniczyć ryzyko katastrofy klimatycznej, a także przyczynią się do poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców – m.in. poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, czy zwiększenie dostępu do terenów zieleni. Niezbędne do tego będzie doświadczenie i kompetencje wszystkich organizacji, które współdzielą z Warszawą ten cel.

Nowa koncepcja współpracy

Współpraca w ramach Partnerstwa dla Klimatu będzie się koncentrować wokół nadrzędnego celu – podjęcia wspólnych wysiłków w walce z kryzysem klimatycznym.

Niedawno opublikowany raport IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jest dla nas ostrzeżeniem, że musimy jeszcze bardziej zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz klimatu. Warszawa już teraz dąży do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które są przyczyną globalnego ocieplenia. Pracujemy nad Zieloną Wizją Warszawy, która będzie naszą mapą drogową do neutralności klimatycznej. Nie chcemy jednak skupiać się wyłącznie na działaniach miasta, a stworzyć szeroką koalicję firm i organizacji wspólnie działających na rzecz klimatu i środowiska. Właśnie dlatego wznawiamy współpracę Partnerstwa dla Klimatu i zapraszamy do dołączenia wszystkich, którzy chcą wspólnie walczyć z kryzysem klimatycznym – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Współpraca między partnerami będzie realizowana na różne sposoby. W niektórych projektach liderem będzie Warszawa – będą to między innymi projekty realizowane w wyniku rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Partnerzy będą również zachęcani do wzajemnej współpracy przy swoich projektach, a także do dzielenia się z innymi doświadczeniem i wiedzą.

Rdzeniem nowej koncepcji Partnerstwa dla Klimatu będzie współpraca wokół kluczowych obszarów tematycznych. W zależności od swoich potrzeb, doświadczeń i wiedzy, partnerzy mogą uczestniczyć w spotkaniach w ramach jednego lub wielu obszarów tematycznych:

  • zrównoważone budownictwo,
  • transformacja energetyczna,
  • edukacja ekologiczna,
  • finansowanie działań na rzecz klimatu i środowiska,
  • zmiany dla klimatu i środowiska wewnątrz organizacji.

Włącz się do Partnerstwa!

W związku z reaktywacją platformy m.st. Warszawa zachęca do włączenia się w jej prace wszystkie firmy i organizacje ze stolicy, którym leży na sercu powstrzymanie kryzysu klimatycznego. W celu dołączenia do Partnerstwa dla Klimatu należy wysłać maila na adres partnerstwo@um.warszawa.pl. Firma lub organizacja zostanie poproszona o przedstawienie swoich działań na rzecz klimatu i środowiska w postaci prostego formularza. Na tej podstawie oraz bazując na własnej wiedzy, Urząd m.st. Warszawy zdecyduje o przyjęciu partnera do platformy.