null

Wystawa o rozwoju transportu w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

We wtorek, 22 czerwca, o godz. 15.00 na ulicy Traugutta przy Krakowskim Przedmieściu, otwarta zostanie wystawa przedstawiająca Strategię Transportową m.st. Warszawy.

Plenerowa ekspozycja, składająca się z prawie 40 plansz, pokaże najważniejsze zagadnienia rozwoju stołecznego transportu. Wystawę uzupełniają szczegółowe katalogi – w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz prezentacje multimedialne.

Wystawie towarzyszyć będą także wyjątkowe atrakcje np. możliwość  sfotografowania się „w obrazie” Edwarda Dwurnika. Na Krakowskim Przedmieściu stanie specjalnie wycięta plansza, przygotowana na podstawie akwareli Edwarda Dwurnika „Autobus”, namalowanej specjalnie na tę okazję.
 
Nie zabraknie też zajęć dla najmłodszych, na  ul. Traugutta, bezpośrednio za wystawą, usytuowane będzie miasteczko komunikacyjne z ulicami, skrzyżowaniami, rondami – po którym dzieci będą mogły jeździć samochodzikami, wykorzystywanymi przy europejskim projekcie „Mobile bambini”.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne została uchwalona w lipcu 2009 roku. Realizacja Strategii jest w najbliższych latach jednym z najpilniejszych zadań stolicy, realizującej politykę zrównoważonego rozwoju. Ma wspomóc tworzenie silnych, strukturalnych podstaw wzrostu gospodarczego miasta i poziomu życia jego mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie środowiska naturalnego  i historycznego. Założenia Strategii wynikają ze świadomości negatywnych skutków jakie dla jakości życia w Warszawie miałby dalszy wzrost natężeń ruchu samochodowego. Oznacza to więc nie tylko modernizowanie i rozwój transportu publicznego, ale także jego promocję wśród mieszkańców, której służyć także uruchomiona wraz z otwarciem wystawy strona internetowa: www.um.warszawa.pl\strategiatransportowa .
Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie