null

Wymiana reklam w metrze – nowe decyzje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Konferencja prasowa na temat nośników reklamowych na stacji metra Świętkorzyska_od lewej Katarzyna Strzegowska, Renata Kaznowska i Jerzy Lejk
Konferencja prasowa na temat nośników reklamowych w Metrze. Od lewej: dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska i prezes Metra Warszawskiego sp. z o.o. Jerzy Lejk. | Autor: Rafał Motyl

Metro Warszawskie oraz firma Ströer wznowiły modernizację nośników reklamowych na stacjach linii M1. Do pierwotnej koncepcji zostały jednak wprowadzone zmiany, dzięki którym będzie możliwe zachowanie estetyki i unikalnego charakteru każdej stacji. Rewizja planu modernizacji została przeprowadzona na polecenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Wymiana nośników reklamowych w stołecznym metrze rozpoczęła się w pod koniec 2022 r. W założeniu miała prowadzić do ich unowocześnienia i nie zaburzać ładu wizualnego. Pierwsze instalacje budziły jednak kontrowersje. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nakazał ponowną analizę koncepcji wymiany nośników oraz wypracowanie porozumienia z wykonawcą w zakresie niezbędnych korekt. Powołał też w tym celu zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele: spółki Metro Warszawskie, Zarządu Transportu Miejskiego oraz miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zespół pracował pod przewodnictwem zastępczyni prezydenta Miasta Renaty Kaznowskiej.

We współpracy z operatorem reklam, nasz zespół wykonał szczegółową inwentaryzację i przegląd istniejących oraz planowanych nośników na wszystkich stacjach I linii metra. W jej efekcie powstał zbiór wytycznych określających niezbędne do wprowadzenia korekty – mówi Reneta Kaznowska.

Montowane obecnie nośniki reklamowe nie wpłyną negatywnie na wygląd stacji, nie będą kolidowały z informacją pasażerską, ani nie będą oślepiały maszynistów czy podróżnych.

Największej zmianie ulegnie powierzchnia nośników proponowanych na ścianach zatorowych. Ich powierzchnia zostanie zredukowana o blisko 1000 m kw. w porównaniu do pierwotnej koncepcji przedstawionej przez operatora reklamy – dodaje zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Nowocześnie, bezpiecznie, estetycznie

Wytyczne wskazane przez zespół roboczy zawierają m.in.:

  • przyjęcie generalnej zasady ograniczenia liczby nośników na I linii metra – liczba nośników po modernizacji nie może być większa niż przed nią. Ostatecznie nastąpi zmniejszenie liczby nośników o 50 sztuk;
  • zakaz montażu reklam w środkowej części ścian zatorowych (ścian bocznych stacji);
  • dopuszczenie montażu nośników tylko na skrajnych fragmentach ścian zatorowych i wyłącznie w sposób zachowujący czytelność pasków z nazwą stacji;
  • zakaz montażu reklam zasłaniających szyby i inne elementy przezroczyste;
  • dostosowanie maksymalnych dopuszczalnych wymiarów do estetyki poszczególnych stacji;
  • dopuszczenie montażu reklam na ścianach wind oraz nad schodami;
  • znaczne ograniczenie liczby elektronicznych nośników reklamowych (ekranów) na stacji metra Centrum – pierwotnie miały być instalowane na wszystkich filarach pomiędzy peronami, na całej długości stacji. Po wprowadzeniu zmian w koncepcji pojawią się w co trzecim prześwicie;
  • na stacjach Służew i Ursynów postępowanie będzie zgodne z postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu procedury wpisu tych stacji do rejestru zabytków;
  • obniżenie poziomu natężenia oświetlenia nośników do akceptowalnego przez maszynistów i pasażerów. Obniżenie natężenia światła będzie ponownie analizowane w trakcie eksploatacji.

Analizy i wytyczne zostały przyjęte przez operatora, który na nowo rozpoczął proces wdrażania wymiany nośników.

Zakończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania formatów i rozmieszczenia na stacjach Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Świętokrzyska planowane jest do końca czerwca br. – mówi Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.