null

Wykonawca wiaduktu w Rembertowie poszukiwany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Skrzyżowanie z samochodami (w tym jedna ciężarówka). Chodniki, zieleń miejska i sporo znaków drogowych.
Nowy wiadukt w Rembertowie umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. | Autor: SZRM Warszawa

Do 20 czerwca Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na oferty firm zainteresowanych budową wiaduktu na ulicy Chełmżyńskiej na Wygodzie w warszawskim Rembertowie. Wiadukt nad linią kolejową Warszawa Zachodnia-Terespol ma być gotowy w ciągu 20 miesięcy od czasu podpisania umowy. Przetarg został właśnie ogłoszony. Inwestycję realizują wspólnie m.st. Warszawa oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na budowę wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej. Wiadukt umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej.

Wiadukt nad linią kolejową w ciągu Chełmżyńskiej to jedna z najważniejszych inwestycji, na które czeka Rembertów. Podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami przekazywałem, że wreszcie po latach sporów z kolejami udaje nam się wypracować rozwiązania. Jeśli w przetargu znajdzie się wykonawca, już za dwa lata kierowcy nie będą stać w korku do przejazdu na Wygodzie – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Lokalizacja wiaduktu określona została w 2010 r. w Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i pokrywa się z przebiegiem ul. Nowochełmżyńskiej przedstawionym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Skorzystają kierowcy, rowerzyści i piesi

Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem.

Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m (z czego ok. 140 m to długość wiaduktu). Po jej wybudowaniu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.

Droga z wiaduktem ma być gotowa w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym w ogłoszonym przetargu wykonawcą.

Plan budowy wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej.