null

Wydłużone godziny pracy urzędów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
powiewające flagi biało-czerwone, podniesiona ręka i dwa palce w kształcie litery V

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia br., praca urzędów zostanie wydłużona. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich w dniach 26-28 marca 2024 r. będzie pracować do godziny 18.00.

W tym czasie można będzie załatwiać sprawy związane z wyborami np. złożenie wniosków w sprawach:

  • o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania oraz
  • o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Jak zmienić miejsce głosowania?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos jest nieaktualny, można złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla stałego zamieszkania.

Wniosek, wraz załącznikami, można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w urzędzie dzielnicowym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania, a w przypadku wyborcy niezameldowanego, ze względu na miejsce stałego przebywania. 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie to powstało z myślą o osobach, które z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć do 29 marca 2024 r. w urzędzie dzielnicowym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania.

Szczegóły dostępne na stronie Warszawa19115.