null

Wybory samorządowe – głosowanie w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
powiewające flagi biało-czerwone, podniesiona ręka i dwa palce w kształcie litery V

Już za niespełna miesiąc odbędą się wybory samorządowe w całej Polsce. Liczy się każdy głos. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, a także upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal do głosowania.

Każdy, kto stale mieszka w Warszawie, ale nie jest zameldowany na pobyt stały, też ma prawo do głosu w stolicy. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek. W dniach 25-28 marca 2024 r. wydłużone będą godziny pracy urzędu w sprawach wyborczych (8.00-18.00).

W wyborach samorządowych swój głos można oddać tylko na terenie kraju.

żółty plakat z napisaem na czerwonym tle kto głosuje ten się liczy Warszawa głosuje w wyborach samorządowych

Jak zmienić miejsce głosowania?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie.  Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos jest nieaktualny, można złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla stałego zamieszkania.

Wniosek, wraz załącznikami, można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania, a w przypadku wyborcy niezameldowanego, ze względu na miejsce stałego przebywania. 

Kto może głosować korespondencyjnie?   

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:  

  • jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić do dnia 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 

Szczegóły dostępne na stronie Warszawa19115.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie to powstało z myślą o osobach, które z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania możesz złożyć do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkiwania.

Szczegóły dostępne na stronie Warszawa19115.

Transport do lokali wyborczych

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach mogą zgłaszać potrzebę przewozu specjalistycznego od 25 marca do 4 kwietnia 2024 r. w  godz. od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy: bus@specjaltrans.pl.Transport samochodami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach będzie realizowany przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.