null

Wybory do Europarlamentu – głosowanie w Warszawie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
stolik z długopisem i biało czerwoną osłonką z godłem Polski
Autor: Ewelina Lach

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Będą to już piąte wybory, w których mamy możliwość wyboru polskich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tym głosowaniu zostanie wybranych 53 posłów na pięcioletnią kadencję. Głosowanie odbędzie się w kraju i za granicą.

Już od 26 kwietnia br. można złożyć wniosek:

  • o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz
  • w sprawie zmiany miejsca głosowania.

Cały czas można też sprawdzać swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, a także upewnić się, gdzie znajduje się lokal do głosowania.

Jak otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeżeli wyborca nie jest pewien, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów – należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie tego dokumentu będzie można  oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Ważne, aby dobrze zabezpieczyć ten dokument. Zaświadczenie wydawane jest tylko raz i jego utrata będzie oznaczała brak możliwości oddania głosu.  

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenie wyda Konsul RP. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie.

Termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania: od 26 kwietnia do 6 czerwca br.

Jak zmienić miejsce głosowania?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos jest nieaktualny, można złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie. Termin na zmianę miejsca głosowania: od 26 kwietnia do 6 czerwca br.

Obywatele innych krajów

W przypadku obywateli Unii Europejskiej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.warszawa19115.pl

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

Osoba, która posiada orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat może:

  • głosować przez pełnomocnika - w tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Można to zrobić do 31 maja br.
  • głosować korespondencyjnie - zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I. Można to zrobić do
    27 maja br.

Wyborca, który zachorował i w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może również głosować korespondencyjnie.

Na stronie www.warszawa19115.pl, zamieszczone są zagadnienia dotyczące wyborów. Znajdują się tam szczegółowe informacje o każdej kategorii sprawy, dotyczące m.in. wymaganych dokumentów, opłat, terminów złożenia i odpowiedzi, jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz co należy zrobić – krok po kroku - by skutecznie załatwić sprawę.