null

Wybory do Europarlamentu – głosowanie korespondencyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
parlament europejski sala plenarna

W poniedziałek 27 maja upływa termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do 9 czerwca pozostało już niewiele czasu, warto sprawdzić swoje dane i wszystkie możliwości oddania głosu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce już po raz piąty. Wybranych zostanie 53 posłów na pięcioletnią kadencję.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie upływa 27 maja 2024 r.  W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można skorzystać z usługi dostępnej na stronie. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos, jest nieaktualny, można złożyć np. wniosek o zmianę miejsca głosowania zgodny z aktualnym adresem zamieszkania.

Szczegóły dostępne na stronie Warszawa19115.

Kto może głosować korespondencyjnie?   

W wyborach można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia choć jeden z następujących warunków:  

  • jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej wyborcy, zgodnie ze wskazanym adresem, przez pracowników Poczty Polskiej. Po oddaniu głosu kopertę zwrotną należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na terenie dzielnicy m.st. Warszawy lub w dniu wyborów osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej.
 

Głosowanie z zaświadczeniem

Cały czas można złożyć wniosek:

  • o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz
  • w sprawie zmiany miejsca głosowania.

Jeżeli wyborca nie jest pewien, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów – należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie tego dokumentu będzie można  oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Ważne, aby dobrze zabezpieczyć ten dokument. Zaświadczenie wydawane jest tylko raz i jego utrata będzie oznaczała brak możliwości oddania głosu. 

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju, a w Warszawie w każdym urzędzie dzielnicy. Za granicą zaświadczenie wyda Konsul RP. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie.

Termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania mija 6 czerwca br.

Jak zmienić miejsce głosowania?

Wniosek można złożyć przez Internet (potrzebny profil zaufany) lub osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie. Termin na zmianę miejsca głosowania: od 26 kwietnia do 6 czerwca br.

Na stronie Warszawa19115, zamieszczone są zagadnienia dotyczące wyborów. Znajdują się tam szczegółowe informacje o każdej kategorii sprawy, dotyczące m.in. wymaganych dokumentów, opłat, terminów złożenia i odpowiedzi, jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz co należy zrobić – krok po kroku - by skutecznie załatwić sprawę.