null

Wybory 2023 – ostatnie dni na formalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mężczyzna w niebieskiej kurtce wrzuca kartkę do urny w tle widać biało-czerwone flagi i panią siedzącą przy ławce i oddającą głos
Autor: Ewelina Lach

W kolejny weekend odbędą się wybory parlamentarne i rządowe referendum. W przyszłym tygodniu mijają ostatnie terminy na załatwienie spraw związanych z głosowaniem. Tylko do 12 października można dostać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania.

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby które nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Sprawdź gdzie możesz zagłosować

Wyborcy mogą sprawdzić, jakie ich dane są zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będą głosować. Usługa jest dostępna zarówno w aplikacji webowej mObywatel jak i w wersji mobilnej (aplikacja mobilna może wymagać zainstalowania aktualizacji).  

Zmiana miejsca głosowania

Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania w nieprzekraczalnym terminie do 12 października może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Również 12 października mija termin na dopisanie się do spisu wyborców, co skutkuje jednorazową zmianą miejsca głosowania.

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienia wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

Aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami do 12 października 2023 r. wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do godz. 18:00.

Osoby przebywające za granicą

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • przez Internet przy użyciu usługi „e-Wybory
  • osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem,
  • e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do 5. dnia przed dniem wyborów. 

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia transport dla ludzi z niepełnosprawnościami, pomimo że znowelizowany kodeks wyborczy samorządów do tego nie zobowiązuje. Osoby, które wymagają specjalistycznego transportu mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu komisji wyborczej. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem. Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory.

Usługa realizowana jest przez firmę realizującą Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Wszystkie informacje dostępne są na Warszawa19115.