null

Wybory 2023 – niebawem upływają kolejne dwa terminy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mężczyzna w niebieskiej kurtce wrzuca kartkę do urny w tle widać biało-czerwone flagi i panią siedzącą przy ławce i oddającą głos
Autor: Ewelina Lach

Do najbliższego piątku można składać wnioski o pełnomocnictwo do głosowania w wyborach. Do 10 października wnioski o ujęcie w spisie wyborców mogą składać osoby przebywające za granicą.

6 października (piątek) upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania bądź korzystając ze strony.  Szczegółowe informacje pod adresem Warszawa19115.  

 

 

Osoby przebywające za granicą

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • przez Internet przy użyciu usługi „e-Wybory
  • osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem,
  • e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do 5. dnia przed dniem wyborów. 

 

 

 

Od poniedziałku widać dużo większe zainteresowanie załatwianiem spraw wyborczych. W związku z tym do 12 października 2023 r. wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic będą czynne do godz. 18:00.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju na tę chwilę to blisko 190 tys. Udział mieszkańców Warszawy w wydanych zaświadczeniach to prawie 11 proc. W ciągu dwóch dni o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wystąpiło prawie 6 tys. osób, natomiast o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców prawie tysiąc osób.