null

Wybory 2023 – bezpłatna komunikacja w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
urzędnik siedzący w okienku obsługuje klienta

Trwa ostatni przedwyborczy tydzień. Prezydent Warszawy podjął decyzję, że głosujący w stolicy będą mogli 15 października skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. Warto sprawdzić, do którego lokalu udać się w dniu głosowania. To, czy jesteśmy w spisie wyborców i który numer ma nasza komisja można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców, ale także we wszystkich urzędach dzielnic.

Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet. 15 października z transportu publicznego w Warszawie będzie można korzystać bezpłatnie. Wszyscy na wybory! – zachęca prezydent Rafał Trzaskowski.

Już w najbliższą niedzielę o godz. 7:00 zostaną otwarte lokale wyborcze. Wyborca, który figuruje na liście lub okaże odpowiednie zaświadczenie, otrzyma trzy karty do głosowania. Cały czas można się upewnić, czy nasze nazwisko jest w spisie wyborców, do czwartku można także uzyskać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania.

Do 9 października w Warszawie do spisu dopisało się ponad 105 tys. osób, tylko wczoraj ponad 16,5 tys. za pośrednictwem ePUAP-u. Ponad 38 tys. osób wystąpiło o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju na chwilę obecną to 327 720 – udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to 11,70 proc.

Dzisiaj z kolei mija termin składania wniosków dla osób, które w dniu wyborów będą przebywać za granicą.

Osoby przebywające za granicą

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

  • przez Internet przy użyciu usługi „e-Wybory
  • osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem,
  • e-mailem poprzez przesłanie skanu/fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Warto sprawdzić miejsce głosowania

Wyborcy mogą sprawdzić jakie ich dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będą głosować. Usługa jest dostępna zarówno w aplikacji webowej mObywatel jak i w wersji mobilnej (aplikacja mobilna może wymagać zainstalowania aktualizacji). 

Zmiana miejsca głosowania

Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania do 12 października może złożyć odpowiedni wniosek. Sprawę można załatwić za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA.

Drugą opcją jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W przypadku jego zagubienie wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

 

 

Aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami do 12 października 2023 r. wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne do godz. 18:00.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia transport dla ludzi z niepełnosprawnościami, pomimo tego, że kodeks wyborczy do tego nie zobowiązuje. Osoby, które wymagają specjalistycznego transportu mogą w dniu wyborów skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu do lokalu komisji wyborczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów 22 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem. Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory. Usługa realizowana jest przez firmę realizującą Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Pomoc Straży Miejskiej

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 22 5 986 930. Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pełnomocnik wyborczy odpowiada

Już w niedzielę o 7:00 rano rozpoczną prace lokale wyborcze. Odbędą się trzy głosowania w wyborach do Sejmu, wybory do Senatu i referendum; są to osobne i niezależne od siebie głosowania. Wielu obywateli zgłasza się do urzędników miasta z pytaniami dotyczącymi ich przebiegu. Wymieniamy niektóre z nich, odpowiedzi przygotował pełnomocnik wyborczy w Warszawie Łukasz Pardyka.

  1. Czy wyborca może zrezygnować z pobrania karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu lub referendum?

Tak, ale musi o tym poinformować zanim karty zostaną mu wydane przez komisję. Powinien powiedzieć, że nie chce otrzymać którejś z kart. Członek obwodowej komisji na spisie wyborców, w kolumnie uwagi powinien napisać „Bez senatu” lub „bez sejmu” lub „bez referendum” i opatrzyć to swoim podpisem. Wyborca w tej kolumnie nic nie wpisuje. Bardzo ważne jest, żeby o rezygnacji z głosowania poinformować komisję przed odbiorem kart. Później oddać jej już nie można. Karty te nie będą spięte ani w żaden sposób złączone.

Pobranych kart nie wolno niszczyć ani wynosić poza lokal wyborczy, przepisy uznają to za przestępstwo.

  1. Kiedy głos jest ważny, a kiedy komisja uzna go za nieważny?

Za ważny uznaje się głos, który ma postać znaku "x" postawionego przy nazwisku kandydata z tylko jednej listy kandydatów na posłów lub tylko jednego kandydata na senatora. Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie musza się przeciąć w obrębie kratki.

W przypadku karty w wyborach do Sejmu RP, jeśli wyborca umieścił więcej znaków X na tej samej liście pod uwagę bierze się nazwisko umieszczone najwyżej. Odręczne dopiski z boku kartki nie wpływają na ważność głosu.

W przypadku karty w wyborach do Senatu można wybrać tylko jedno nazwisko, przy którym stawia się znak "x", w innym przypadku głos jest nieważny.

  1. Co trzeba zabrać ze sobą do lokalu wyborczego i jak odebrać kartę do głosowania?

Przede wszystkim należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Jest to konieczne w celu zweryfikowania tożsamości. Podstawowym dokumentem tego typu jest dowód osobisty. Mogą nimi być także np. takie dokumenty jak: paszport, legitymacja szkolna czy e-dowód. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, ale jeszcze nie otrzymały tego dokumentu, mogą zabrać ze sobą z kolei legitymację szkolną. Nowością w ostatnich latach jest to, że swoją tożsamość w lokalu potwierdzimy także na podstawie mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji mObywatel.

Odpowiedzi na kolejne, inne pytania wyborców systematycznie będziemy umieszczać na stronie um.warszawa.pl, informacje są także dostępne na stronach numeru 19115 i w innych miejskich serwisach.

Grafika Wybory 2023 - bezpłatna komunikacja w Warszawie