null

Wybory 2023 – bezpłatna komunikacja, ostatnie dni na zmianę miejsca głosowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mężczyzna w niebieskiej kurtce wrzuca kartkę do urny w tle widać biało-czerwone flagi i panią siedzącą przy ławce i oddającą głos
Autor: Ewelina Lach

Już za cztery dni pełnoletnie obywatelki i obywatele udadzą się do urn wyborczych. W niedzielę warszawska komunikacja jest bezpłatna, dostępna jest także pomoc dla osób z problemami w poruszaniu się. Poza tym warto sprawdzić adres lokalu wyborczego, w którym należy głosować i czy jesteśmy w rejestrze wyborców.

Tylko do 12 października (do czwartku) można dokonać formalności związanych ze zmianą miejsca głosowania. Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Sprawę można załatwić za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA.

Wcześniej warto sprawdzić nowo utworzony przez rząd Centralny Rejestr Wyborców. Można tam znaleźć informacje o przypisanym miejscu do głosowania. Poprawność danych można zweryfikować na trzy sposoby:

W celu ułatwienia mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami do jutra, 12 października 2023 r. wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne do godz. 18:00.

Drugą opcją na zmianę miejsca głosowania jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienie wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

Transport na wybory

Prezydent Warszawy podjął decyzję, że głosujący w stolicy będą mogli 15 października skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. 

Dla osób z niepełnosprawnościami zostanie zapewniony specjalistyczny, bezpłatny transport do lokalu komisji wyborczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do jutra, 12 października do godz. 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem. Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory. Usługa realizowana jest przez firmę realizującą Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 22 5 986 930. Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Lokale wyborcze można sprawdzić w serwisie mapowym.

Pełnomocnik wyborczy odpowiada

Już w niedzielę o 7.00 rano rozpoczną prace lokale wyborcze. Odbędą się trzy głosowania: wybory do Sejmu, wybory do Senatu i referendum. Są to osobne i niezależne od siebie głosowania. Wielu obywateli zgłasza się do urzędników miasta z pytaniami dotyczącymi ich przebiegu. Wymieniamy niektóre z nich, odpowiedzi przygotował pełnomocnik wyborczy w Warszawie Łukasz Pardyka.

  1. Czy wyborca może zrezygnować z pobrania karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu lub referendum?

Tak, ale musi o tym poinformować zanim karty zostaną mu wydane przez komisję. Powinien powiedzieć, że nie chce otrzymać którejś z kart. Członek obwodowej komisji na spisie wyborców, w kolumnie uwagi powinien napisać „Bez senatu” lub „bez sejmu” lub „bez referendum” i opatrzyć to swoim podpisem. Wyborca w tej kolumnie nic nie wpisuje. Bardzo ważne jest, żeby o rezygnacji z głosowania poinformować komisję przed odbiorem kart. Później oddać jej już nie można. Karty te nie będą spięte, ani w żaden sposób złączone.

Pobranych kart nie wolno niszczyć ani wynosić poza lokal wyborczy, przepisy uznają to za przestępstwo.

  1. Kiedy głos jest ważny, a kiedy komisja uzna go za nieważny?

Za ważny uznaje się głos, który ma postać znaku "x" postawionego przy nazwisku kandydata z tylko jednej listy kandydatów na posłów lub tylko jednego kandydata na senatora. Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie musza się przeciąć w obrębie kratki.

W przypadku karty w wyborach do Sejmu RP, jeśli wyborca umieścił więcej znaków X na tej samej liście pod uwagę bierze się nazwisko umieszczone najwyżej. Odręczne dopiski z boku kartki nie wpływają na ważność głosu.

W przypadku karty w wyborach do Senatu można wybrać tylko jedno nazwisko, przy którym stawia się znak "x". , w innym przypadku głos jest nieważny.

  1. Co trzeba zabrać ze sobą do lokalu wyborczego i jak odebrać kartę do głosowania?

Przede wszystkim należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Jest to konieczne w celu zweryfikowania tożsamości. Podstawowym dokumentem tego typu jest dowód osobisty. Mogą nimi być także np. takie dokumenty jak:  paszport, legitymacja szkolna czy e-dowod. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, ale jeszcze nie otrzymały tego dokumentu, mogą zabrać ze sobą z kolei legitymację szkolną. Nowością w ostatnich latach jest to, że swoją tożsamość w lokalu potwierdzimy także na podstawie mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji mObywatel.

  1. Czy można nagrywać i fotografować głosowanie w lokalu wyborczym?

Można sobie zrobić zdjęcie przy wrzucaniu głosów do urny za zgodą przewodniczącego komisji i jeśli nie przeszkadza to innym wyborcom. Nie wolno robić zdjęć członkom komisji i pozostałym osobom przebywającym w lokalu wyborczym.

Odpowiedzi na pytania wyborców systematycznie umieszczamy na stronie um.warszawa.pl, informacje są także dostępne na stronach numeru 19115 i w innych miejskich serwisach.