null

Wybierzmy najlepszą książkę historyczną

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już po raz szesnasty Warszawa wybierze najlepszą książkę historyczną minionego roku. Do 13 maja można zgłaszać tytuły do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Laureat otrzyma 50 tys. złotych oraz statuetkę. Od tego roku nagrody pieniężne dostaną także autorzy i autorki nominowanych książek.

Do konkursu m.st. Warszawy na najlepszą książkę historyczną mogą być zgłaszane autorskie prace historyczne, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, Kazimierza Moczarskiego, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Nowość – nagrody dla nominowanych

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze pięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Laureat lub laureatka otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę „Temperówkę Kazimierza Moczarskiego” – zaprojektowaną przez rzeźbiarza Jacka Kowalskiego, wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pozostałe osoby nominowane otrzymają po 10 tys. zł, a uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią.

O Nagrodzie

Ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady Warszawy Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Organizatorem i fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami są Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Partnerem wydarzenia jest Biblioteka Narodowa, zaś patronem medialnym „Gazeta Wyborcza”.

Patron Nagrody

Patronem nagrody jest Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, demokrata i społecznik, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więziony przez komunistów. Autor „Rozmów z katem" – niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Laureaci poprzednich edycji

W poprzednich latach laureatami Nagrody Historycznej m.st. Warszawy byli m.in. Timothy Snyder, Marcin Zaremba, Alexandra Richie, Karol Modzelewski, Olga Linkiewicz, Jerzy Kochanowski, Grzegorz Piątek i Anna Wylegała. W ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji nagrody triumfował Sławomir Łotysz z książką „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”.

Jury Nagrody

W skład jedenastoosobowego jury Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego wchodzą: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert oraz Andrzej Wielowieyski.

Zgłoszenia do 13 maja 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią: ul. Zielna 39 (XI piętro), 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią: dsh.waw.pl/nagroda-moczarskiego.