null

Wsparcie dla gości z Ukrainy i przyjmujących ich warszawiaków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
dworzec wschodni i przybyli uchodźcy z Ukrainy. W centrum uwagi rodzic z dzieckiem na barana, w pobliżu wolontariusze
Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy i warszawiaków przyjmujących uchodźców - można wnioskować | Autor: Ewelina Lach

Zarówno uchodźcy z Ukrainy, jak i warszawiacy goszczący gości z Ukrainy w swoich domach mogą wnioskować o wsparcie finansowe. W urzędach dzielnic i OPS-ach rozpatrywane są wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz 40 zł za każdy dzień pomocy dla warszawiaków.

Jednorazowe świadczenie dla Ukraińców

Każdy obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. i otrzymał numer Pesel może ubiegać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych. Wnioski przyjmowane są w urzędach dzielnic oraz ośrodkach pomocy społecznej. Środki te mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków tj.: ubrania, żywność, czy opłatę za mieszkanie.

Gościsz obywateli Ukrainy? Otrzymasz wsparcie

Warszawiacy, którzy zapewniają zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się także ubiegać w urzędach dzielnic.

Maksymalny okres rządowego wsparcia to 60 dni. Przewidziano jednak wydłużenie tego czasu po uzyskaniu zgody Wojewody.

Szybkie wsparcie od UNHCR

Dodatkowej pomocy finansowej udziela Urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych UNHCR. Punkt działa przy ul. Grochowskiej 316/320. Uchodźcy, którzy przekroczyli którąkolwiek z ukraińskich granic po 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o ekspresowe wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł. Więcej informacji na ten temat pod nr. tel.: (0)22 628 69 30.

Grafiki