null

Wsparcie dla artystów i studentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Student i studentka rozmawiają z zeszytami na krużganku Politechniki Warszawskiej, w tle wewnętrzna aula

Do 15 września można ubiegać się o stypendium artystyczne m.st. Warszawy. Kilkadziesiąt osób może liczyć na wsparcie finansowe na realizację projektów z różnych dziedzin – od sztuk wizualnych, przez muzykę i teatr, po opiekę nad zabytkami czy upowszechnianie kultury. Poza tym właśnie ruszył nabór na stypendia im. Jana Pawła II dla utalentowanych studentek i studentów warszawskich uczelni.

Wsparcie dla artystów

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy są przyznawane zarówno osobom z dorobkiem twórczym, jak i debiutującym. Dzięki wsparciu Warszawy twórcy mogą realizować swoje projekty w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, upowszechnianie kultury. Od 2009 roku dofinansowanie uzyskało już 538 osób, na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych. Tym razem do podziału są ponad dwa miliony złotych. Wyniki naboru na stypendium artystyczne, roczne lub półroczne, na 2024 rok zostaną ogłoszone w grudniu br. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. 

Wsparcie dla studentów

Do 10 października osoby studiujące w warszawskich uczelniach – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Są one przyznawane osobom, które oprócz dobrych wyników w nauce mogą pochwalić się sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną. Stypendium można dostać na dziewięć miesięcy roku akademickiego, a kwota wynosi od 500 do 1500 zł miesięcznie.