null

Wolne miejsca na targowiskach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przekazujemy aktualny wykaz wolnych miejsc handlowych na terenie warszawskich targowisk, dla wszystkich zainteresowanych osób prowadzących działalność handlową na stołecznych ulicach.

Materiał został opracowany na podstawie informacji pochodzących od zarządców targowisk i będzie aktualizowany w cyklach tygodniowych. Jednocześnie informujemy, że na terenie wszystkich dzielnic m.st. Warszawy wyznaczone są miejsca z przeznaczeniem na handel obwoźny.

Załączniki: