null

Wojciech Faruga zostanie powołany na dyrektora Teatru Dramatycznego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Miasto Warszawa rozpoczyna procedurę powołania bez konkursu Wojciecha Farugi na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.

Wojciech Faruga zostanie powołany na 5-letnią kadencję od 1 listopada br. Do końca sierpnia jest jeszcze dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy, ma też zobowiązania dotyczące pracy nad premierą we wrześniu i październiku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na swoją zastępczynię wskazał Julię Holewińską, reżyserkę i dramaturżkę oraz Mariusza Guglasa – obecnie p.o. dyrektora Teatru Dramatycznego.

W porozumieniu z Mariuszem Guglasem, p.o. dyrektora Teatru Dramatycznego ustalono, że Wojciech Faruga już od czerwca będzie zatrudniony w Teatrze Dramatycznym, jako konsultant ds. programowych, aby przygotować repertuar na sezon 2024/2025.

Po nierozstrzygniętym konkursie na dyrektora Teatru Dramatycznego zdecydowaliśmy
o odstąpieniu od procedury konkursowej. Zwróciłam się z propozycją do Wojciecha Farugi, któremu kończy się kontrakt w Teatrze w Bydgoszczy. Propozycja programowa, doświadczenie zarządzania teatrem publicznym i pozycja Wojtka Farugi jako reżysera są najlepszą rekomendacją. Uważam, że Wojciech Faruga najlepiej podoła wyzwaniom związanym z poprowadzeniem największej miejskiej sceny, zarówno pod względem artystycznym jak i organizacyjnym – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.  

Powołanie bez konkursu zakłada uzyskanie zgody na odstąpienie od procedury konkursowej od Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uzyskanie opinii od środowisk twórczych i związków zawodowych działających w teatrze.

Wizja i plan rozwoju teatru

Wojciech Faruga i Julia Holewińska przedstawili wizję repertuarową i plan rozwoju teatru:

„Teatr Dramatyczny to jedna z najważniejszych scen w kraju, z ogromnymi tradycjami, zasobami i potencjałem. Od kilku sezonów boryka się jednak z różnorakimi kryzysami
i podziałami. Podzielony jest zespół i widownia. W naszej opinii nadrzędnym celem nowej dyrekcji teatru powinna być zatem próba połączenia, scalenia, dialogu. Spajanie horyzontów rozumiemy wielopłaszczyznowo.

Chcemy, by Teatr Dramatyczny był miejscem, które łączy, także przeciwieństwa, miejscem otwartym dla wszystkich, miejscem dialogu, miejscem, które nie wyklucza ze względu na światopogląd, wiek, gust czy wykształcenie. Chcielibyśmy, by był spoiwem wielu pokoleń, miejscem spotkań i wymiany myśli, które połączy wiele środowisk. Ważne jest dla nas, by teatr miał różnoraki repertuar, który przyciągnie widownię o bardziej tradycyjnych upodobaniach (Duża Scena) jak i odbiorców bardziej progresywnych (Mała Scena).

W dobie kryzysu, inflacji, ale także nadprodukcji, łączenie zasobów warszawskich instytucji wydaje się niezwykle ważne. W ramach idei łączenia horyzontów ważne jest także, by Teatr Dramatyczny stał się pomostem do wymiany twórczej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Teatr Dramatyczny jest teatrem miejskim, dlatego chciałbym, by odpowiadał na wyzwania współczesnej, dynamicznie zmieniającej się Warszawy z jej wielokulturowością i różnorodnością.

Do współpracy przy każdym spektaklu zapraszamy uznanych pisarzy i reżyserów, zależy nam bowiem na jak najwyższym poziomie literacko-artystycznym spektakli. W naszej propozycji programowej znaleźli się także reżyserzy i reżyserki filmowi. Łączenie osób zajmujących się literaturą i teatrem, a także filmem i teatrem, rozumiemy, jako kolejną płaszczyznę realizacji hasła spajania horyzontów. Wierzymy, że praca z nimi może być atrakcyjna dla zespołu aktorskiego Teatru Dramatycznego.

Zależy nam, by w Teatrze Dramatycznym pracowali reżyserzy i reżyserki, którzy rzadko współpracują z warszawskimi scenami. Mamy bowiem wrażenie, że kilka z warszawskich scen zaprasza tę samą grupę twórców i twórczyń, co mocno zaciera autonomiczność poszczególnych scen. Do współpracy pragniemy zapraszać również twórców i twórczynie spoza Polski.”

Wojciech Faruga – sylwetka

Wojciech Faruga jest reżyserem, scenografem, pedagogiem, kuratorem projektów artystycznych i społecznych, dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy (2020-2024), Studiował na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie, a także w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnio uhonorowany został Nagrodą im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie teatralnym 2022/2023 – to najważniejsza polska nagroda teatralna.

W 2024 roku Wojciech Faruga został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nagrody otrzymał także m.in. na 11. Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za Wszystkich świętych, 19. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie za Betlejem polskie, 48. Worldfest Independent Film Festival w Houston – Platinum Remi Award za Walentynę.

Od 2020 roku jest dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy, kontrakt na 4 sezony artystyczne.

Na scenie warszawskiej Opery Narodowej zadebiutował w 2023 roku realizacją operity María de Buenos Aires Piazzolli, a w 2024 roku zrealizował na dużej scenie TWON operę buffa Così fan tutte Mozarta. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy zrealizował w obecnym sezonie artystycznym spektakl na podstawie tekstu Julii Holewińskiej - Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu.

Był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK (2012-2021) oraz 18. Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ (2014).

W Teatrze Dramatycznym w Warszawie przygotował akcję performatywną Kniaź Patiomkin. Siedem snów Schmidta o rewolucji według Micińskiego (2008). Współscenarzysta (2010- 2016) wydarzeń w ramach akcji Domu Spotkań z Historią Wyłącz system (m.in. Radiostacja i Tele-le-wizor), współautor odcinka serialu teatralnego XIX>XXI. Powrót do przyszłości dla Centrum Nauki Kopernik i zwycięskiej koncepcji ekspozycji Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Wyreżyserował takie spektakle, jak: Betlejem polskie Farugi wg Rydla (Teatr Dramatyczny, Wałbrzych), W środku słońca gromadzi się popiół Pałygi (Teatr Stary), Prawy lewy na obcasie Pilgrima / \ Majewskiego (Tbilisi International Festival of Theatre), Trędowata. Melodramat wg Mniszkówny (Teatr Polski, Bydgoszcz, wideo), Balladyna. Kwiaty ciebie nie obronią Słowackiego (Teatr Dramatyczny, Wałbrzych), Lalka. Najlepsze przed nami wg Prusa (Teatr Powszechny, Warszawa), Spowiedź motyla wg Korczaka (z Julią Kijowską, Teatr Ateneum, również scenografia), Królowa Margot. Wojna skończy się kiedyś Farugi/Jękota wg Dumasa (Teatr Polski, Bielsko-Biała), Maria Antonina. Ślad królowej Pilgrima (Teatr Polski, Bydgoszcz, również scenografia), Antoniusz i Kleopatra Szekspira (Teatr Jaracza, Łódź), Mewa Czechowa (Teatr Powszechny, Warszawa), Rosemary Fertacz (Teatr Śląski, Katowice, także scenografia), Dekalog Piesiewicza/Kieślowskiego (Royal District Theatre w Tbilisi, Teatr Narodowy, Warszawa), Walentyna Farugi/Kijowskiej (Teatr TV), Nieważkość Farugi (Teatr Nowy Proxima, Kraków, także scenografia), Matka Joanna od aniołów Iwaszkiewicza/Konwickiego (Teatr Narodowy, Warszawa), Tysiąc nocy i Jedna. Szeherezada 1979 Fertacz (Teatr Słowackiego).

 

Jego spektakle były prezentowane na ważnych festiwalach teatralnych w kraju i zagranicą m. in. na Łotwie, w Niemczech, Kanadzie, Brazylii, Niderlandach, Gruzji i Rumunii.