null

Wodociągi Warszawskie i Veolia chcą odzyskiwać ciepło z kanalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z lotu ptaka na Oczyszczalnię Czajka. W tle zieleń oraz panorama Warszawy
Oczyszczalnia ścieków "Czajka"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. współpracują nad projektem odzyskiwania ciepła z warszawskich instalacji i sieci kanalizacyjnej. Spółki podpisały list intencyjny w tej sprawie.

Zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje w sezonie letnim głównie w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, a także ciepło ze ścieków oczyszczonych i kanalizacji, mogą być wykorzystywane w sieci dystrybucyjnej miasta zarządzanej przez Veolię oraz na potrzeby własne MPWiK.

Obie spółki będą badać możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków – „Czajka” i „Południe” – a także w kolektorach kanalizacyjnych i innych instalacjach MPWiK. Badane będą również możliwości wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby miasta – w Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej oraz na potrzeby stołecznych Wodociągów.

O ile pomyślne prognozy związane z oceną możliwości pozyskania tego rodzaju energii zostaną potwierdzone, będą one mogły skutkować zawarciem umów dotyczących zaprojektowania instalacji odzysku ciepła z oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz kolektorów kanalizacyjnych, a następnie budowy takiego nowoczesnego systemu. Projekt ma szansę przełożyć się pozytywnie na funkcjonowanie spółek – MPWiK i Veolia – oraz miasta w rozumieniu proekologicznym, a także w aspekcie ekonomicznym – podkreśla Renata Tomusiak, prezes MPWiK.

Projekt wpisuje się w ekologiczne działania MPWiK w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i zmniejszenia zużycia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Stanowi także część działań Warszawy określonych w „Strategii #Warszawa2030” odnoszących się do emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Nowoczesne rozwiązania w energetyce to kompleksowe myślenie o środowisku i mieszkańcach. Rozpoczynamy wspólnie pracę nad projektem, który ma przynieść pozytywne efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Ciepło odpadowe może służyć do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych. Grupa Veolia wdrożyła już z  powodzeniem takie rozwiązanie w Szlachęcinie i wierzymy, że takie innowacyjne podejście będzie kolejnym krokiem w redukcji paliw kopalnych na potrzeby Warszawy – mówi Paweł Orlof, dyrektor generalny, prezes Veolii Energii Warszawa S.A.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie MPWiK