null

Wielka metamorfoza ul. Jana Kazimierza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizualizacja ul. Jana Kazimierza po modernizacji - nowoczesna ulica z pasami zieleni, ścieżkami rowerowymi i chodnikami.
Wizualizacja ul. Jana Kazimierza po przebudowie. | Autor: Graf. ZDM Warszawa

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Jana Kazimierza. Jej wygląd będzie dostosowany do zmian, jakie w ostatnich latach przeszły Odolany, przekształcając się z terenów przemysłowych w mieszkalne. Na całej długości ulicy zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też nowa droga dla rowerów i wygodne miejsca postojowe. Zwieńczeniem prac będzie nowa zieleń, o którą zabiegali mieszkańcy.

Mieszkańców przepraszamy za przejściowe utrudnienia. Harmonogram realizacji projektu jest jednak tak pomyślany, aby przez cały czas ulica była możliwie przejezdna mimo prowadzonych prac. Czasowa organizacja ruchu podzielona jest na etapy, żeby trwające prace budowlane miały jak najmniejszy wpływ na życie codzienne – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy. – Ta przebudowa to kolejny znak nadchodzących dobrych zmian transportowych na Odolanach. Przypominam, że zaawansowana jest już budowa trasy tramwajowej na ulicy Kasprzaka. W przygotowaniu jest też zapowiadany projekt przebudowy ulicy Ordona – dodaje Michał Olszewski.

Wygodnie i zielono

Na całej długości ulicy Jana Kazimierza zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też droga dla rowerów. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach parkingowych. Na przejściach zastosowane będą elementy uspokojenia ruchu w postaci azyli (wysp dzielących) o szerokości 2,5 m.

Przebudowa ul. Jana Kazimierza była konsultowana z mieszkańcami. W trakcie spotkań wpłynęło prawie 200 różnych uwag. Szczególną uwagę podczas konsultacji mieszkańcy zwracali na nową zieleń. Dlatego posadzonych zostanie aż 250 nowych drzew – będą to m.in. platany klonolistne, lipy drobnolistne czy klony pospolite. Pojawią się też tysiące krzewów i bylin oraz łąki kwietne. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to ponad 22 tys. m.kw.

Odolany to obszar, który przechodzi dynamiczne zmiany. Kiedyś zdominowany był przez zakłady przemysłowe, których większość nadal tu funkcjonuje. Obok nich powstało w ostatnich latach wiele osiedli, które zamieszkuje kilka tysięcy osób. Do tych zmian trzeba także przystosować sieć drogową – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Zaplanowana modernizacja przekształci ulicę Jana Kazimierza w ciąg lokalny, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort, więcej zieleni i mniej hałasu – dodaje Krzysztof Strzałkowski.

Droga tymczasowa

Pierwsze prace polegają na wybudowaniu tymczasowej drogi, która umożliwi dojazd do posesji podczas przebudowy ulicy. Wygrodzone zostały zatoki postojowe, chodniki i fragmenty zieleńców wzdłuż budynku Jana Kazimierza 61, po obu stronach na wysokości nr 5 i po parzystej stronie ulicy – pomiędzy Studzienną a Hubalczyków. Na całym obszarze robót obowiązuje zakaz zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Prace zasadnicze – jeden kierunek ruchu

Budowa drogi tymczasowej umożliwia także frezowanie nawierzchni ul. Jana Kazimierza. Równocześnie budowane będzie odwodnienie i chodniki po stronie południowej oraz nowe oświetlenie. W tym etapie prac pomiędzy Hubalczyków a Studzienną obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około dwa miesiące.

Wykonawca, firma Strabag Polska, ma na całość prac 20 miesięcy od momentu podpisania umowy czyli od maja tego roku. Wartość całego kontraktu to 35 mln złotych. To nie tylko koszt prostej wymiany nawierzchni. Ulicę czeka prawdziwa zmiana jakościowa pod kątem bezpieczeństwa, ilości zieleni czy też jakości oświetlenia. To szczególnie ważne, bo okolica znacznie rozwinęła się w ostatnich latach. Powstała gęsta zabudowa, nowymi mieszkańcami są często rodziny z dziećmi – podsumowuje Karolina Gałecka, zastępczyni Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.