null

Więcej zieleni i ułatwienia dla pieszych – rusza konkurs na rejon ulic Złotej i Zgoda

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ul. Złota, tabliczka z nazwą ulicy, w tle PKiN

Warszawa ogłasza kolejny konkurs na zmiany w samym sercu miasta – w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Zielone ulice i place mają tętnić życiem, być przyjazne i bezpieczne dla pieszych i rowerzystów. To kolejny etap tworzenia Nowego Centrum Warszawy.

W rejonie ulic Złotej i Zgoda stoją wspaniałe zabytkowe kamienice jak Dom Pod Orłami,  modernistyczne Domy Towarowe „Centrum”.  Tłumy przemieszczają się pasażem Wiecha  a melomanów przyciąga Filharmonia Narodowa. W tak atrakcyjnej przestrzeni dominują jednak ciągle samochody i parkingi a nie piesi. Czas to wreszcie zmienić.

Chcemy Warszawy zielonej i bezpiecznej dla wszystkich. Wygodnej zarówno dla dzieci, seniorów, pieszych i rowerzystów. Tego oczekuje większość mieszkańców. Dlatego przebudowujemy już tzw. plac Pięciu Rogów, rozstrzygnęliśmy konkurs i wiemy jak będzie wyglądać ulica Chmielna. A teraz ogłaszamy kolejny – na koncepcję zagospodarowania przestrzeni w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Zmieniamy nasze miasto w ramach programu Nowe Centrum Warszawy – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Najważniejsze zmiany – czego oczekujemy

Miasto zgodnie z wymogami projektowania uniwersalnego chce zapewnić łatwy dostęp do tych wszystkich miejsc osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Udostępnić więcej przestrzeni pieszym i rowerzystom, urządzić przestrzeń w lepszy, bardziej estetyczny sposób, wzbogacając ją o zieleń i małą architekturę. I wprowadzić ładne, trwałe i wygodne nawierzchnie. 

Zmieni się skrzyżowanie ulic Złotej przy pasażu Wiecha z Marszałkowską, gdzie planujemy plac miejski, który zostanie połączony z placem Defilad naziemnym przejściem dla pieszych przez ulicę Marszałkowską. Przekształcimy też plac Emila Młynarskiego przy Filharmonii Narodowej. Teraz to wielki parking. Chcemy by w tym miejscu powstał plac przyjazny dla wszystkich użytkowników – zapowiada Marlena Happach, architekt miasta.

Architekci mają też zaproponować, co zrobić z tunelem w osi ul. Złotej pod ul. Marszałkowską. Miasto w zaleceniach konkursowych podpowiada różne rozwiązania - można z niego zrezygnować albo zachować jako połączenie piesze z ofertą usługową. Kolejna opcja to wykorzystanie tunelu w powiązaniu z podziemiami Domów Towarowych „Centrum”.

Co z parkowaniem i samochodami?

W tej części ścisłego centrum dominują samochody i infrastruktura drogowa. Każdy wolny skrawek placów i ulic zajmują parkujące samochody. Zielony kiedyś skwer przed Domem pod Orłami zamienił się w betonowo - asfaltową pustynię. Poruszanie się pieszych, a zwłaszcza osób starszych i z różnymi niepełnosprawnościami jest coraz bardziej utrudnione. W przestrzeni objętej konkursem autorzy projektów mają uporządkować miejsca postojowe. Ich rozkład powinien być dostosowany do funkcji przestrzeni. Pod placem Defilad działa parking podziemny a do 2024 roku pod placem Powstańców Warszawy powstanie podziemny parking na 420 aut.

Jaki charakter ma konkurs?

Konkurs na ul. Złotą i jej okolice jest dwuetapowy i nieograniczony, co oznacza, że od razu czekamy na opracowania studialne, które będą składane w pierwszym etapie. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w całości elektronicznie za pośrednictwem platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl. Opracowania studialne należy składać do 31 sierpnia do godz. 16.00 (poprzez platformę). W ten sam sposób – elektronicznie - będą składane również prace konkursowe w drugim etapie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronach: www.architektura.um.warszawa.pl/konkursZZ, https://zamowienia.um.warszawa.pl.

Jaki obszar w centrum obejmuje konkurs

Teren opracowania konkursowego w rejonie ulicy Złotej stanowi element całego układu przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym. Znajduje się on na większym obszarze, który ograniczają ulice: Marszałkowska, Świętokrzyska, Al. Jerozolimskie i Nowy Świat.

Zaplanowano tu różne przekształcenia przestrzeni publicznych, w ramach programu Nowego Centrum Warszawy, ogłoszonego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w grudniu 2019 roku. 

Planowane inwestycje odmienią tę część Śródmieścia, podniosą jakość użytkową i estetyczną przestrzeni publicznych. Bardzo ważna jest też lepsza adaptacja miasta do zmian klimatu - więcej zieleni w gęsto zabudowanym Śródmieściu i lepsze gospodarowanie wodą opadową.

Obszar realizacyjny konkursu dotyczy:

  • ul. Zgoda – od tzw. placu Pięciu Rogów do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza wraz ze skwerem przy Domu pod Orłami i skwerem przy budynku ul. Zgoda 12,
  • ul. Złotej – od skrzyżowania z ulicami Zgoda, Jasna i Kazimierza Brokla do ul. Marszałkowskiej wraz z fragmentem placu przed Pałacem Kultury i Nauki oraz pasażami pomiędzy ul. Złotą a skwerem przy ul. Zgoda 12 i przejściem na tyłach kina Relax do Pasażu Wiecha,
  • placu Emila Młynarskiego
  • ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Marszałkowskiej.

Obszar studialny jest większy i obejmuje ulice: Przeskok, Kazimierza Brokla, Gabriela P. Boudena, Jasną, Stanisława Moniuszki, fragment ulicy Henryka Sienkiewicza, Pasaż Wiecha z przyległym fragmentem ul. Chmielnej.

Harmonogram realizacji zmian w rejonie ulic Złotej  i Zgoda będzie zależny od wybranego w konkursie rozwiązania projektowego. 

Nagrody w konkursie

Na nagrody w konkursie przeznaczono łącznie 150 tysięcy złotych. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 80 tys. zł. Druga nagroda wyniesie 40 tys. zł., a trzecia – 20 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 10 tys. zł.

Kto zasiada w jury konkursowym?

W skład jury konkursowego wchodzi 13 osób. Sędziuje m.in. Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy a funkcję przewodniczącej pełni Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W jury zasiadają także eksperci i przedstawiciele jednostek miejskich: Jan Maciej Chmielewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Tamás Dombi (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym), Sławomir Gzell (sędzia OW Stowarzyszenia Architektów Polskich), Elżbieta Jóźwik (dzielnica Śródmieście, Urząd m.st. Warszawy), Stanisław Kosewski (sędzia społeczny z Rady Osiedla Centrum), Michał Krasucki (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), Łukasz Puchalski (Zarząd Dróg Miejskich), Anna Stasiewicz (Zarząd Terenów Publicznych), Michał Tatjewski (sędzia referent OW Stowarzyszenia Architektów Polskich), Wojciech Wagner (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego) i Monika Wróbel (architekt).

Nowe Centrum Warszawy, konkurs na rejon ul. Złotej i Zgoda - grafika, białe litery, tło niebieskie
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Ul. Złota - widok na parkujące auta, tunel pod ul. Marszałkowską, w tle PKiN,