null

Więcej pieniędzy na szkolenia dla warszawskich nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przed rzutnikiem w białej sali konferencyjnej stoi mężczyzna w garniturze, który mówi do uczestników spotkania siedzących na krzesłach. W tle widać banery z logo miasta stołecznego Warszawy czyli syrenką z tarczą i uniesionym mieczem
W tym roku Warszawa przeznaczy ponad 18 mln zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie kompetencji warszawskich nauczycieli

W tym roku Warszawa przeznaczy ponad 18 mln zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie kompetencji warszawskich nauczycieli. Specjalną uchwałę podjęli w grudniu warszawscy radni, a zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Nauczyciele bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach i kursach doskonalących – w zeszłym roku szkolnym skorzystało z nich ponad 60 proc. kadry pedagogicznej z miejskich szkół . W tym roku główne priorytety szkoleń to oczywiście sprawy związane z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed oświatą – praca z uczniami uchodźców wojennych, dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, usuwanie skutków pandemicznych, kompetencje cyfrowe czy kształtowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Jak dodaje wiceprezydent, tegoroczny budżet na doskonalenie zawodowe nauczycieli to 18,3 mln zł czyli o blisko o 2 mln zł więcej w porównaniu z zeszłym rokiem.

80 proc. ze wszystkich środków w tym roku, czyli ponad 14,6 mln zł przekazanych z budżetu miasta, trafi do dyrektorów miejskich szkół, dzielnic, Biura Edukacji i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Pozwoli to na przygotowanie  bezpłatnej i różnorodnej oferty wsparcia środowiska warszawskiej oświaty, z uwzględnieniem potrzeb szkół i placówek oraz zapewniając jednolite szkolenia systemowe w skali całej Warszawy.

20 proc. środków przeznaczono na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych. W 2023 r. zwiększono jego kwotę dla jednego nauczyciela:

  • do 80 proc. poniesionej opłaty, ale nie więcej niż 3,9 tys. zł dla jednego nauczyciela (w 2022 r. było to odpowiednio 75 proc., nie więcej niż 3,5 tys. zł);
  • do 100 proc. opłaty, ale nie więcej niż 3,9 tys. zł dla jednego nauczyciela w przypadku uzupełniania kwalifikacji pedagogicznych, tzn. studiów dających uprawnienia pedagogiczne (w 2022 r. było to 3,5 tys. zł).

Bogata oferta szkoleń dla stołecznych pedagogów

Największą bazę/ ofertę bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli zapewnia WCIES, miejska placówka, która oferuje również pomoc doradców metodycznych. 

Warszawskich nauczycieli wspiera również Centrum Nauki Kopernik, a planowane otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego otworzy nowe możliwości w tym zakresie.

Stołeczna kadra pedagogiczna może również korzystać z oferty uczelni wyższych, z którymi współpracuje Warszawa - są to Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej czy Akademia Finansów i Biznesu Vistula (przykładowo w ramach współpracy z tą uczelnią 29 nauczycieli realizuje obecnie studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, jako obcego).

Również organizacje pozarządowe to ważny podmiot w procesie doskonalenia nauczycieli. Warszawscy nauczyciele mogą także korzystać z kursów doskonalenia zawodowego finansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. Erasmus+ oraz funduszy regionalnych. Realizowane są z tych środków np. projekty rozwoju doradztwa zawodowego w warszawskich szkołach podstawowych czy międzynarodowej współpracy na rzecz cyfrowych szkół.

Więcej informacji o ofercie szkoleń dla warszawskich nauczycieli na stronie: edukacja.um.warszawa.pl/dofinansowanie-doskonalenia-zawodowego.

Uchwała LXXIII/2024/2022 Rady m.st. Warszawy z 8 grudnia 2022 r.

Zarządzenie (Nr 8/2023) Prezydenta m.st. Warszawy z 3 stycznia 2023 r.