null

Widoczne zmiany na Polu Mokotowskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Maszyna budowlana i pracownicy przy rozbetonowanym dużym stawie w Parku Pole Mokotowskie
Prace przy dużym stawie w Parku Pole Mokotowskie

Stołeczny Zarząd Zieleni modernizuje jeden z największych parków w Warszawie. Widać już zmiany na rekultywowanym terenie w okolicach Biblioteki Narodowej i nową zieleń, cały czas trwa odnowa układu wodnego parku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku.

Nowe życie na terenie po MPO

Na tzw. Wielkiej Polanie w okolicach Biblioteki Narodowej, gdzie dawniej znajdowała się baza MPO, powstaje ogród biocenotyczny z różnorodną roślinnością i miejscami do wypoczynku. Uformowano w nim już większość pagórków i niecek, które będą pełnić funkcje ogrodów deszczowych. Ustawiono też część małej architektury – ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe w formie kłód. Kolejnym etapem będzie budowa drewnianego podestu meandrującego pośród zieleni.

Prace przy układzie wodnym

Z głównego stawu w parku oraz małych zbiorników usunięto w sumie 15 tys. mkw. betonu. W dużym stawie wykonano prace przy umocnieniu dna i brzegów. Obecnie montowane są układ filtracyjny i komora techniczna. Wykonano już przyłącza wodociągowe, ułożono też część rurociągów.

Przy małych stawach wykonano rozbiórkę większej części kanałów wodnych i prace umocnieniowe brzegów. W efekcie w parku powstanie nowy, naturalny układ wodny ze strefami roślinności szuwarowej oraz miejscami do wypoczynku nad samą wodą.

Strefy wejściowe i nowa zieleń

Przy wejściach do parku od strony ul. Żwirki i Wigury (przy restauracji Jeff’s), przy Bibliotece Narodowej, GUS i od ul. Batorego pojawiła się już nowa zieleń. Do końca sierpnia będzie wygrodzony teren od strony ul. Żwirki i Wigury – tutaj powstanie nowa strefa wejściowa z nową nawierzchnią oraz zadaszeniem. Od ul. Batorego również kładziona jest nowa nawierzchnia. Powstaje także nowe wejście do parku od strony domków fińskich, gdzie na ukończeniu jest nowa ścieżka. Roślinność nasadzona została także w strefach brzegowych parku. W sumie na Polu Mokotowskim pojawi się 55 nowych drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i 1,5 ha łąk.

Inne prace i utrudnienia

Nadal trwa remont domków fińskich. Na terenie parku rozbudowywana jest także sieć kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna. Wykonano już część prac przy ul. Fińskiej oraz przy fontannie centralnej i placu zabaw od ul. Wawelskiej. Fontanna zyska nowy blask, kostka zostanie wymieniona na atrakcyjną kamienną posadzkę, zamontowane zostaną punktowe wodotryski oraz nowe miejsca do siedzenia i odpoczynku. W związku z pracami teren wokół fontanny i plac zabaw pozostaną wygrodzone do końca września.

 

Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plac budowy w miejscu dużego stawu w Parku Pole Mokotowskie. Widać też maszyny budowlane
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Maszyna budowlana i pracownicy przy rozbetonowanym dużym stawie w Parku Pole Mokotowskie
Rozbetonowany mały staw w Parku Pole Mokotowskie
Ścieżka w parku. Po bokach alejki pomarańczowe siatki
Ustawione w trawie drewniane i metalowe meble miejskie