null

Warszawski Panel Klimatyczny – stolica wdraża rekomendacje panelistów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widać duży budynek, na którego dachu założone są panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne na Ochocie

Rok temu zakończył się Warszawski Panel Klimatyczny. Przyjęta wówczas mapa drogowa wskazała 49 rekomendacji, które mają zwiększyć efektywność energetyczną i udział OZE w bilansie energetycznym miasta. Jak dzisiaj przebiega wdrażanie przyjętych rozwiązań?

Warszawski Panel Klimatyczny ruszył w listopadzie 2020 r. 90 losowo wybranych mieszkańców stolicy we współpracy z ekspertami miało zdecydować o dalszych kierunkach rozwoju miasta w kontekście efektywności energetycznej. Finalnie przyjęto 49 rekomendacji dla Warszawy, a prezydent Rafał Trzaskowski zadeklarował, że rozwiązania przegłosowane przez co najmniej 80% panelistów będą dla stolicy wiążące. Odpowiedzialność za wdrażanie lub koordynację wdrażania poszczególnych rekomendacji została podzielona pomiędzy komórki urzędu, zgodnie z właściwością merytoryczną.

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji związanej z kryzysem klimatycznym. Dlatego sukcesywnie wdrażamy postanowienia Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Stopień złożoności poszczególnych rekomendacji był bardzo zróżnicowany. Realizację tych łatwiejszych mogliśmy zacząć od razu. Część zadań wiąże się jednak z poważnymi inwestycjami, które wymagają dokładnego procesu analitycznego i planistycznego. Dlatego na realizację potrzeba więcej czasu – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

W najbliższym czasie prace rozpocząć ma specjalny Zespół Monitorujący wdrażanie rekomendacji ubiegłorocznego panelu.

Ekologiczne i efektywne energetycznie budownictwo

Część rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego dotyczyła kwestii związanych z budownictwem, m.in. z systemem zarządzania energią. Miasto chce zrealizować pilotażowy projekt modernizacji 50 wybranych budynków miejskich, pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej, a także efektywności systemu wentylacyjnego i instalacji ciepłej wody użytkowej. Taki pilotaż pokaże z jakimi kosztami i z jakim zakresem prac trzeba będzie się liczyć w najbliższej przyszłości.

Na finiszu są prace nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku, czyli zbiorem wytycznych dla miejskich inwestorów w procesie planowania, realizacji, modernizacji i użytkowania budynków. Dokument został opracowany jeszcze w listopadzie 2021 r. Obecnie analizowane są uwagi przekazane w trakcie konsultacji społecznych, a w najbliższych miesiącach standard ma zostać wdrożony zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

Trwają również prace nad strategicznymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania energochłonności nowobudowanych obiektów, termomodernizacji budynków i „mapy” drogowej 100% OZE dla Warszawy. Za działania w tym zakresie odpowiada Biuro Infrastruktury.

Green City and Climate Action Plan (GCCAP)

10 panelowych rekomendacji włączono do listy działań krótkoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju (do 2030 r.), które stanowią jeden z elementów planu osiągnięcia przez stolicę neutralności klimatycznej (Green City and Climate Action Plan). To rekomendacje dotyczące m.in. wspomnianego już Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku, ale także takie rozwiązania jak: wytwarzanie energii elektrycznej przez miasto, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zabudowanych czy kampanie społeczne adresowane do różnych grup mieszkańców stolicy.

Odnawialne źródła energii

Zgodnie z rekomendacjami panelu, do 2030 r. na dachach tych miejskich budynków, na których istnieje taka możliwość, mają zostać zainstalowane panele fotowoltaiczne. Obecnie trwają prace nad szczegółowym planem instalacji na miejskich budynkach i parkingach oraz parkingach P+R. Niezależnie od tych działań, ZTM Warszawa rozstrzygnął już konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji parkingu P+R Połczyńska oraz prowadzi prace analityczne nad modernizacją parkingu P+R Młociny. Trwają roboty budowlane na parkingu P+R Żerań PKP oraz opracowana jest dokumentacja projektowa parkingu P+R Jeziorki PKP. Prowadzone są również prace projektowe dotyczące modernizacji Schroniska Na Paluchu i Warszawskiego ZOO. Wszystkie te inwestycje zakładają montaż paneli fotowoltaicznych, a część z nich również inne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną obiektów.

W trakcie realizacji jest też największa miejska inwestycja w OZE, wdrażana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – powstaje 7 instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 6,7 MW. Niezależnie od tego panele montowane są na budynkach szkolnych i urzędach. Obecnie na terenie Warszawy instalacje fotowoltaiczne są zainstalowane na ponad 141 budynkach miejskich.

W ekologiczne źródła energii inwestuje nie tylko m.st. Warszawa, ale także sami mieszkańcy stolicy. Aby skrócić czas ubiegania się o dotację miejską na ten cel, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej ponad dwukrotnie zwiększyło w 2021 r. zatrudnienie w Wydziale Dotacji.

Doradztwo energetyczne i edukacja

Zgodnie z rekomendacjami, przy Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej rozpoczęło działalność 4 mobilnych doradców energetycznych. Eksperci mają pomagać mieszkańcom w doborze rozwiązań dotyczących OZE i efektywności energetycznej oraz pomagać z formalnościami. Uzupełnieniem dla ich działalności będzie stacjonarny punkt doradztwa w mieście, który ma zacząć funkcjonować w tym roku.

Efektem Warszawskiego Panelu Klimatycznego były także rekomendacje dotyczące działań edukacyjnych. Obecnie opracowywany jest dokładny plan w tym zakresie, ale niezależnie od niego, jeszcze w ubiegłym roku miasto opracowało i przekazało warszawskim placówkom oświatowym materiały edukacyjne i scenariusze lekcji na temat zmian klimatu i tego w jaki sposób wpływa na nie system żywnościowy. Powstał także „Poradnik adaptacji do zmian klimatu”, kierowany do mieszkańców Warszawy, administratorów budynków oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Poradnik będzie dostępny w tym roku.