null

Warszawski Komitet Rewitalizacji – spotkanie w Synergii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
od prawej Marek Goluch dyrektor Biura Polityki Lokalowej , Aldona Machnowska-Góra zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski prezydent m.st. Warszawy, Michał Olszewski zastępca prezydenta m.st. Warszawy siedzą przy stole z białym obrusem, za nimi na ceglastej ścianie wisi czarno-biała mapa Warszawy
Autor: Rafał Motyl

Zakończone zostało odtworzenie zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. Budynek powstał w ramach Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Działać w nim będzie centrum lokalne – Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych. W Synergii zaplanowano różne przestrzenie i pracownie otwarte dla mieszkańców. W tym tygodniu spotkał się tam Warszawski Komitet Rewitalizacji.

Warszawski Komitet Rewitalizacji

Przestrzeń zmodernizowanego budynku na rogu Markowskiej i Ząbkowskiej, w którym będzie działać „Synergia” jest wykorzystywana jeszcze przed oficjalną inauguracją działalności. W tym tygodniu odbyło się tam spotkanie Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji z udziałem prezydenta m.st Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zastępczyni prezydenta Aldony Machnowskiej-Góry, zastępcy prezydenta Michała Olszewskiego. WKR rozpoczął prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Warszawy do 2030 roku w nowym składzie. Co ważne - tym razem z przeważającym udziałem strony społecznej, po otwartym naborze prowadzonym przez Biuro Polityki Lokalowej. W komitecie znaleźli się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, wspólnot, ale też aktywni mieszkańcy. WKR jest forum dialogu, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawach rewitalizacji w Warszawie. Podstawą jego działań jest udział lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. W spotkaniu w Synergii wzięli także udział członkowie nowego komitetu i tego, który skończył już pracę.

Zintegrowany Program Rewitalizacji

W latach 2015-2022 realizowany był Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy. Był programem szczególnym, ze względu na swoją kompleksowość i skalę. Obejmował obszar część trzech warszawskich dzielnic: Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, zamieszkały przez około 130 tysięcy osób. Pierwszy raz w historii przeznaczono tak duże środki na poprawę życia mieszkańców centralnej części prawobrzeżnej Warszawy - na realizację projektów w ramach programu wydano jak dotąd ponad 800 mln zł. Projekty które zostały wtedy zrealizowane to m.in. powstanie centrum kultury w Pałacyku Konopackiego, modernizacja Teatru BAJ czy rozpoczęcie budowy Sinfonii Varsovii.

ZPR to nie tylko miejskie instytucje kultury - w ramach programu wyremontowane zostało ponad 50 miejskich kamienic, większość zabytkowych. Podłączono do sieci ciepłowniczej ponad 4 tysiące mieszkań komunalnych. Powstało szereg programów społecznych skierowanych do każdej grupy wiekowej. Zainicjowane przez miasto zmiany, stały się dobrym wzorem dla wspólnot mieszkaniowych i były inspiracją dla różnych społecznych inicjatyw.

Planowane są dalsze działania miasta – w najbliższym czasie zmodernizowanych zostanie kolejne 18 kamienic na Pradze-Północ.

­Praga to miejsce szczególne, pełne starych kamienic, podwórek, stanowią one o wyjątkowości tej dzielnicy, ale jednocześnie jest to dla nas ogromne wyzwanie związane ze stanem infrastruktury, głównie budynków mieszkalnych – podkreśla zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Otwórz klubokawiarnię

Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia już tylko do dzisiaj czeka na zgłoszenia do konkurs najmu na pierwszy lokal użytkowy. Chodzi o przestrzeń o powierzchni 99,05 m2 na parterze przy ul. Markowskiej 16, z wejściem od ulicy Ząbkowskiej. W przyszłości ma tam działać  klubokawiarnia, prowadząca także aktywności dla mieszkańców. Takie przeznaczenie jest zgodne z oczekiwaniami, które zostały wyrażone podczas konsultacji społecznych.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: wlissynergia.bip.gov.pl.