null

Warszawska Rada Kobiet sprzeciwia się planowanym zmianom w systemie edukacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
uczniowie

Nowoczesna, tolerancyjna, wolna od dyskryminacji i otwarta na problemy współczesnego świata – taka powinna być polska szkoła zdaniem członkiń Rady Kobiet przy Prezydencie miasta stołecznego oraz wiceprezydentki i pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet Aldony Machnowskiej-Góry. W liście do nauczycieli podkreślają, że edukacja jest fundamentem nie tylko życia społecznego, naszych relacji, demokracji i państwowego ładu. Jest też fundamentem naszej kultury i cywilizacji.

Głosów sprzeciwiających się projektom zmian w polskiej szkole przybywa. Swoją opinię na ten temat wyraziła także Rada Kobiet przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy oraz wiceprezydentka Warszawy i Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet Aldona Machnowska-Góra.

Stanowisko Warszawskiej Rady Kobiet w sprawie projektów zmian w prawie oświatowym

Rada Kobiet wyraża sprzeciw wobec projektów zmian prawa oświatowego proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Szkoły w Warszawie - i w całym kraju - potrzebują teraz realnego wsparcia, współdziałania i spokoju, a nie budowania systemu kontroli i strachu.

Zwiększenie roli kuratorów przy wyborze dyrektorów, wprowadzenie możliwości
ich natychmiastowego niemal odwołania oraz dodatkowych sankcji karnych zniszczy autonomię szkoły i utrudni pracę nauczycielek i nauczycieli. Planowane zmiany ograniczają rolę samorządów lokalnych jako organów prowadzących szkoły, a także zmniejszają wpływ rodziców na edukację ich dzieci, bo to kurator będzie miał decydujący głos w sprawie organizowania zajęć dodatkowych oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Już teraz atmosfera niepewności i strachu sprawia, że szkoły rezygnują z zajęć o konstytucji, prawach człowieka, dyskryminacji, nie mówiąc już o edukacji seksualnej.

Członkinie Rady Kobiet są przekonane, że edukacja to fundament naszego życia społecznego, i relacji międzyludzkich, ale także demokracji i państwowego ładu, a w końcu - całej naszej kultury i cywilizacji. Dlatego wspieramy nauczycielki i nauczycieli oraz wyrażamy nasz szacunek do ich pracy, zachęcając równocześnie wszystkich, którym bliskie są ideały mądrej, otwartej i wolnej szkoły do wspólnego sprzeciwu wobec destrukcyjnych zmian prawnych.

Wspieramy stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej w tej sprawie i apelujemy
do parlamentarzystek i parlamentarzystów wszystkich partyjnych ugrupowań o odrzucenie projektów zmian w Prawie oświatowym i Prawie karnym. Razem z WRE stoimy po stronie “szkoły demokratycznej, autonomicznej, różnorodnej, wyrównującej szanse, uczącej krytycznego myślenia i przygotowującej do wyzwań XXI wieku.”

List do pracowników oświaty

Rada Kobiet przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy, w związku z rozpoczętym rokiem szkolnym, pragnie wyrazić wieki szacunek dla Was samych, dla Waszego zawodu, a przede wszystkim dla Waszej trudnej i niezwykle ważnej pracy. Edukacja jest fundamentem nie tylko życia społecznego, naszych relacji, demokracji i państwowego ładu, jest też fundamentem naszej kultury i cywilizacji. Przychodzi Państwu działać w trudnych warunkach. Możecie powiedzieć: „a kiedy nie były one trudne?”. Fakt: zawsze niskie zarobki i duże wymagania. Dziś jednak praca nauczycieli jest szczególnie ciężka i szczególnie ważna. Żyjemy wszyscy pod silnym naciskiem wymagań ideologicznych rządzącej partii i niestabilnego sposobu zarządzania szkolnictwem. Tym ważniejsza jest Wasza wiedza, autorytet i świadomość, że tak wiele od Was zależy. Chcemy wszyscy, by szkoły opuszczali ludzie wykształceni, otwarci, patrzący w przyszłość - a jednocześnie praworządni, tolerancyjni, wrażliwi na krzywdę, odpowiedzialni nie tylko za siebie. Chcemy, by polska szkoła spełniała europejskie standardy edukacyjne, by była szkołą nowoczesną, wolną od dyskryminacji, przemocy i zaściankowych ideologii.

Obecnie niemal cały ciężar związany z utrzymaniem światowych standardów wykształcenia
i pryncypiów demokracji spoczywa na Was. Niezależnie od programów, ministerialnych nowinek czy nacisków władzy – musicie robić swoje: kształcić nowe, światłe pokolenia dla lepszej Polski.

Wspieramy, dziękujemy, służymy pomocą.

Rada Kobiet przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy