null

Warszawska Ekoliga – ostatni miesiąc na zgłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Po lewej w kółku zdjęcie wieży Pałacu Kultury i Nauki przysłoniętej liściastym drzewem, po prawej zielony napis Warszawska Ekoliga
Konkurs "Warszawska Ekoliga"

Został już tylko miesiąc na przesyłanie prac konkursowych do Warszawskiej Ekoligi – konkursu z zakresu edukacji ekologicznej dla stołecznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do wygrania są m.in. smartbandy, krokomierze i książki.

Warszawska Ekoliga ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. Konkurs ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców stolicy, a także promować najciekawsze projekty w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów w gospodarstwach domowych oraz poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W rywalizacji mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, które zgłoszą uczniów, klasy lub zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli – opiekunów merytorycznych projektu edukacyjnego. Zgłoszeń do konkursu dokonują dyrektorzy szkół. Czas na przesyłanie prac konkursowych mija 13 marca br.

Wśród nagród dla uczniów przewidziano m.in. smartbandy, krokomierze lub książki. Nagrodzone zostaną też najbardziej aktywne placówki – mogą otrzymać Ekostacje (np. kosze do segregacji, pojemniki na baterie czy zgniatarki do puszek) lub specjalne, dostosowane do grupy wiekowej, pakiety w postaci książek i gier o tematyce ekologicznej.

Zasady rywalizacji

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych; dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekty edukacyjne mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii:

  • publikacje (teczki edukacyjne zawierające np. przewodniki, opowiadania, komiksy czy gry planszowe)
  • aktywności terenowe (np. flash mob, gry terenowe czy piknik ekologiczny)
  • wystawy i projekty multimedialne (np. filmy, projekty fotograficzne czy blogi)

Prace konkursowe należy wysyłać na adres ekologiczny.konkurs@wcies.edu.pl. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w kwietniu na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Również tam można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące konkursu.

Organizatorami konkursu są: WCIES, Biuro Gospodarki Odpadami, Biuro Edukacji i Biuro Marketingu Miasta.