null

Warszawa z trzema nagrodami za dostępność

Drukuj otwiera się w nowej karcie
teatr_baj_030_fot._ewelina_lach_um_warszawa.jpg

Szkoła Podstawowa nr 400 w Wilanowie, Teatr Baj na Pradze-Północ oraz Kamienica Wielopokoleniowa przy ul. Stalowej 29 – te miejskie obiekty zostały docenione w konkursie „Lider Dostępności”, w którym nagradzane są najlepiej dostosowane budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nagrodę otrzymały także wolskie Browary Warszawskie.

Kwestie dotyczące dostępności traktujemy w Warszawie bardzo poważnie i robimy wszystko, aby w przyszłości nasze miasto było w 100% dostępne dla wszystkich. Jestem dumna, że nasze starania zostały dostrzeżone i otrzymaliśmy w tym roku aż trzy wyróżnienia w konkursie Lider Dostępności – powiedziała podczas uroczystości Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Szkoła podstawowa nr 400 w Wilanowie

Szkoła została zaprojektowana dla 750 dzieci. Budynek dwupiętrowy, o powierzchni użytkowej 8780 m2, podzielono na części: dydaktyczną, gastronomiczną oraz sportową. Obiekt jest dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją między innymi poprzez  P szerokie i pozbawione przeszkód przestrzenie komunikacji na poszczególnych piętrach czy zastosowanie kolorystyki klatek schodowych, wejść do pomieszczeń dydaktycznych, oznaczeń schodów  wspomagających poruszanie się osób słabowidzących. Przy szkole są zadaszone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt powstawał w latach 2019-2020.

Kamienica Wielopokoleniowa przy ul. Stalowej 29

Budynek przy ul. Stalowej 29 to zabytek pochodzący z 1915 r. W 2019 r. zakończono jego modernizację, która objęła dostosowanie do nowego modelu mieszkalnictwa społecznego. 

Przebudowa kamienicy polegała na stworzeniu wielopokoleniowego domu mieszkalnego z 12 lokalami przyjaznymi osobom starszym i studentom, oraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą. Na parterze zaprojektowana została też kawiarnia oraz gabinet medyczny.

Kamienica Wielopokoleniowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością ruchu, dzięki chodnikom pozbawionym przeszkód i nadmiernego nachylenia, zadaszonemu wejściu na poziomie terenu oraz specjalnie dostosowanym toaletom. Budynek wyposażono także w windę.

Klubowania prowadzona przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie jest miejscem integracji wszystkich mieszkańców kamienicy jak i lokalnego środowiska.

Teatr Baj

Budynek teatru został w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością w wyniku przeprowadzonej modernizacji. Teatr ma dwie nowoczesne sale widowiskowe i zajmuje powierzchnię centralną od ulicy Jagiellońskiej oraz piętro 4 i poddasze.

Dostęp do budynku jest zapewniony poprzez wewnętrzny dziedziniec pozbawiony schodów i nadmiernych pochyleń, zaprojektowano też zadaszone wejście do budynku na poziomie terenu oraz drzwiami bez wystającego progu. A dzięki dwom windom osoby z niepełno-sprawnościami mają dostęp do wszystkich kondygnacji. W teatrze znajdują się też pokój wyciszenia przeznaczony m.in. dla osób ze spektrum autyzmu, kabina dla lektora czytającego audiodeskrypcję dla dzieci niewidomych, zainstalowano pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących na widowni dużej sceny.

W m.st. Warszawa od końca 2017 r. obowiązują standardy dostępności architektonicznej. Dodatkowo wprowadzono listę kontrolną,  tzw. Wzorcowy Opis Dostępności, która pozwala ocenić na etapie projektowania i odbiorów, czy dla realizowanej inwestycji została zapewniona dostępność architektoniczna.

O nagrodzie

„Lider Dostępności” to konkurs urbanistyczno–architektoniczny organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. Misją przedsięwzięcia jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W poprzednich 6 edycjach konkursu Lider dostępności nagrodzone zostały następujące inwestycje m.st. Warszawy: w 2021r. stacja metra Młynów i Szkoła Podstawowa nr 174 w Wesołej, w 2019 r. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i  Muzeum Warszawy.