null

Warszawa z nową Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Cezary Warś

Prezydent Warszawy powołał nową Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (MKUA) – w 12-osobowym składzie i na dwuletnią kadencję. Komisja opiniuje m.in. koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych na terenie stolicy.

Głos ekspercki przy ocenie planów miejscowych czy projektów składanych w ramach specustawy mieszkaniowej jest niezwykle istotny. Dzięki temu Warszawa może się rozwijać w sposób bardziej harmonijny, zrównoważony i z poszanowaniem ducha miejsca. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy tak świetny skład naszej nowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – mówi Marlena Happach, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Co to jest MKUA?

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do kompetencji Komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do Miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez Miasto. Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała projekty Studium dla Warszawy, a w przyszłości zajmie się również Planem Ogólnym.

Kto zasiądzie w nowej Komisji?

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w kadencji 2024-2026 obradować będzie w 12-osobowym składzie. Połowę miejsc zajmują ekspertki, architektki i urbanistki, drugą połowę architekci i urbaniści, a także ekspert od spraw mobilności.

W skład MKUA wchodzą wybitne specjalistki i wybitni specjaliści z zakresu architektury oraz urbanistyki. Posiadają oni w tych dziedzinach zarówno doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. Nowa Komisja została wyłoniona w związku z ostatnią nowelizacją ustawy, która nałożyła na samorządy obowiązek powołania nowego jej składu.

W nowej Komisji zasiadają: Małgorzata Mirecka – Przewodnicząca Komisji; Anna Aneta Tomczak – zastępczyni Przewodniczącej Komisji; Małgorzata Dembowska; Paweł Detko; Jan Jakiel; Maciej Lewandowski; Piotr Lorens; Tomasz Majda; Jolanta Przygońska; Robert Szumielewicz; Magdalena Wnęk i Monika Wróbel.

Biogramy wszystkich członkiń i członków MKUA dostępne są na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.